صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ديدبان حقوق بشر عربستان سعودي را به کشتن غيرنظاميان در يمن متهم کرد

ديدبان حقوق بشر عربستان سعودي را به کشتن غيرنظاميان در يمن متهم کرد

ديدبان حقوق بشر نيروي هوايي ائتلاف به رهبري عربستان سعودي در يمن را به کشتن غيرنظاميان از جمله کودکان متهم کرده است. براساس گزارش اين سازمان مدافع حقوق بشر که روز سهشنبه، 21 سنبله (12 سپتمبر) منتشر شد، در جريان عمليات هواپيماهاي ائتلاف در يمن، چهار خانه مسکوني و يک فروشگاه مواد غذايي هدف قرار گرفته و در نتيجه آن، 39 غيرنظامي ازجمله 26 کودک جان خود را از دست دادهاند. ديدبان حقوق بشر با متهم کردن نيروهاي ائتلاف به ناديده گرفتن ايمني غيرنظاميان در جريان جنگ، گفته است که اين حملات مصداق جنايت جنگي است.
نهادهاي مدافع حقوق بشر بارها نيروهاي درگير در جنگ داخلي يمن به خصوص هواپيماهاي ائتلاف به رهبري عربستان سعودي را به نقض قوانين جنگي در زمينه حمايت از غيرنظاميان متهم کردهاند.
در مقابل نيروهاي ائتلاف اين اتهام را رد کرده و در مواردي وعده دادهاند که به گزارشهاي مربوط به آسيب به جان و مال غيرنظاميان در جريان عمليات نظامي خود در يمن رسيدگي کنند. مدير بخش خاورميانه در ديدبان حقوق بشر گفته است که «ائتلاف به رهبري عربستان سعودي بارها قول داده است که عمليات هوايي خود را در چارچوب قوانين جنگ اجرا کند اما به نظر ميرسد که حتي کودکان يمني نيز در اين حملات جان خود را از دست دادهاند.» وي از سازمان ملل خواسته است تا فورا نيروهاي ائتلاف را به خاطر تلفاتي که به غيرنظاميان وارد ميکنند در «فهرست شرمآوران» قرار دهد..
به گزارش نهادهاي مدافع حقوق بشر، جنگ يمن تا کنون بيش از ده هزار کشته برجاي گذاشته و بيش از سه ميليون نفر را آواره کرده و خسارات فراواني به زيرساختهاي اقتصادي اين کشور فقير وارد آورده است. سازمان ملل در گزارشي که روز دوشنبه منتشر کرد گفت که ميتواند کشته شدن بيش از پنجهزار غيرنظامي را در جنگ يمن تاييد کند که اکثر آنان در نتيجه حملات هوايي ائتلاف به رهبري عربستان جان خود را از دست دادند. ائتلاف به رهبري عربستان سعودي در سال 2015 براي حمايت از دولت يمن در برابر شورشيان حوثي تشکيل شد و هدف خود را پايان دادن سريع به جنگ داخلي و بازگرداندن قدرت به دولت قانوني و رئيس جمهوري منتخب آن کشور اعلام داشت. با اينهمه، جنگ يمن همچنيان ادامه داشته است. ( بي بي سي)