صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس لندن انفجار مترو را حادثه تروریستی خواند

پولیس لندن انفجار مترو را حادثه تروریستی خواند

انفجار در متروي لندن باعث زخمي شدن و سوختن 22 تن از مسافران شده و پوليس لندن حادثه را «تروريستي» توصيف کرده است. مسافران اين ايستگاه مترو در جنوب غربي لندن گفتهاند که ابتدا صداي انفجاري را شنيدند، بعد شعلههاي آتش را ديدند و دود واگن مترو را پر کرد. پوليس ميگويد که شعلههاي آتش ناشي از انفجار يک شيء دست ساز انفجاري بوده است. نخست وزير بريتانيا براي بررسي اين انفجار نشست امنيتي برگزار کرد. تصاوير داخل واگن، سطلي سفيد را نشان ميدهد که داخل کيسه سوپرمارکت قرار داشته و بخشي از آن سوخته، اما ظاهرا انفجار و آتشسوزي به واگن خسارت چنداني وارد نياورده است. گزارش شده که اين شيء انفجاري به طور کامل عمل نکرده است. حادثه در ساعت پررفتوآمد روز و در ايستگاه پارسونزگرين اتفاق افتاد.
مسافران در پي حادثه سراسيمه و هراسان واگن و ايستگاه را ترک کردند.
پيترکرولي، يکي از مسافران که هنگام حادثه با تلفن صحبت ميکرده، به بيبيسي گفت که اول صداي بلند انفجار را شنيده و سپس يک گلوله آتش به آن طرف صورتش برخورد کرده که گوشي تلفن را گرفته بوده است.  او ميگويد که بيشتر آدمها صورتشان سوخته بود.
اداره امداد و نجات لندن گفته که 18 نفر در اين حادثه مجروح شده اند، اما جراحت هيچ کدام از آنها خطرناک يا جدي نبوده است. ترزا مي، نخستوزير بريتانيا، با زخميها ابراز همدردي کرده و صادق خان، شهردار لندن گفته است که «ما هيچ گاه تسليم تروريسم نخواهيم شد.» ( بي بي سي)