صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کيم جونگ اون: برنامه اتميمان را تا انتها دنبال ميکنيم

کيم جونگ اون: برنامه اتميمان را تا انتها دنبال ميکنيم

کيم جونگ اون، رهبر جوان کورياي شمالي ميگويد کشورش با وجود تحريمهاي سخت توانسته به اهداف برنامه هستهاياش بسيار نزديک شود و وعده داد اين برنامه را تا پايان ادامه دهد. اين سخنان را تلويزيون رسمي کورياي شمالي به نقل از کيم جونگ اون و تنها ساعاتي پس از جديدترين پرتاب موشکي اين کشور پخش کرده است؛ موشک بالستيک ميانبردي که صبح جمعه با عبور از آسمان شمال جاپان رکوردهاي برنامه موشکي کورياي شمالي را بهبود بخشيد.  خبرگزاري ک.سي.ان.اي. کورياي شمالي به نقل از رهبر اين کشور گفت: «ما بايد به طور واضح به ابرقدرتهاي خودپرست نشان مي داديم که چه طور به رغم تحريمهاي بيانتهاي آنها توانستهايم به قدرت اتمي مورد هدفمان دست پيدا کنيم.»
ادامه از ص1-  رهبر کورياي شمالي همچنين گفته: «هدف ما اين بود که در پي دستيابي به توازن واقعي قوا با آمريکا، باعث شويم حاکمان ايالات متحده حتي جرات نکنند از حمله نظامي به کورياي شمالي صحبت کنند.»
دقايقي بعد از سخنان رهبر کورياي شمالي، سفير چين در آمريکا در واکنشي تند گفت: «پکن هرگز کورياي شمالي را به عنوان يک قدرت اتمي نخواهد پذيرفت.»
اين مقام چيني همچنين تاکيد کرده کشورش بنا دارد تحريمهاي تازه شوراي امنيت عليه پيونگ يانگ را «تمام و کمال» اجرا کند.
سخنان رهبر کورياي شمالي پس از آن منتشر شد که شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عصر جمعه (15 سپتمبر - 24 سنبله) باز هم به اتفاق آرا ادامه آزمايشهاي موشکي کورياي شمالي را محکوم کرد اما تحريم تازهاي عليه پيونگ يانگ تصويب نکرد.
در همين حال، تازهترين آزمايش موشکي کورياي شمالي با واکنشهاي متفاوتي از سوي قدرتهاي بزرگ جهان روبرو شده است. اين در حالي است که تا همين چند روز پيش اين کشو‌‌رها در قبال اعمال تحريمهاي تازه سازمان ملل عليه اين کشور موضع واحدي داشتند.
آمريکا گفته که مسئوليت پاسخگويي به اين آزمايش موشکي جديد پيونگ يانگ برعهده چين و روسيه است. از چين به عنوان متحد اصلي کورياي شمالي نام برده ميشود و روسيه هم روابط و توافقاتي با اين کشور دارد.
اما چين در واکنش گفته که آمريکا از مسئوليت خود در قبال اين مسئله شانه خالي ميکند. روسيه هم رويکرد «خصمانه» آمريکا را در اين مورد محکوم کرده است.  ( بي بي سي)