صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ از سوء مدیریت و بوروکراسی سازمان ملل انتقاد کرد

ترامپ از سوء مدیریت و بوروکراسی سازمان ملل انتقاد کرد

دونالد ترامپ رييس جمهور آمريکا ديروز دوشنبه 18 سپتمبر در نشستي ويژه در سازمان ملل متحد خواستار اصلاحات در اين سازمان شد و گفت سازمان ملل به دليل «سوء مديريت و بوروکراسي» نتوانسته قابليتهايش را به ظهور برساند. رييس جمهور آمريکا که براي اولين بار در سازمان ملل سخن ميگفت از اين سازمان خواست «بيشتر بر افراد تمرکز کند تا کاغذبازي اداري.»  آقاي ترامپ از زماني که نامزد رياست جمهوري آمريکا بود به شدت از سازمان ملل و «ضعف مفرط و بيکفايتي» آن انتقاد کرده بود.  او بعد از رسيدن به رياست جمهوري وعده داد که کمک به نهادهاي مختلف سازمان ملل را کاهش خواهد داد.
اما جزئیات کامل این برنامه هنوز منتشر نشده است؛ البته آقای ترامپ کمک به صندوق جمعیت سازمان ملل را به دلیل فعالیت این صندوق در تنظیم خانواده در۱۵۰ کشور دنیا قطع کرده است.
آقای ترامپ که امروز سهشنبه در مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد دیروز گفت که تامین بودجه سازمان ملل باید به تناسب بین کشورهای عضو تقسیم شود و نباید بار مالی آن بیشتر بر دوش برخی کشورها گذاشته شود.
آقای ترامپ گفت اینکه آمریکا ۲۸ درصد بودجه ماموریتهای صلحبانی سازمان ملل را تامین میکند «ناعادلانه» است و آمریکا نتیجه سرمایهای را که صرف سازمان ملل میکند نمیبیند.
او از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و همچنین از کشورهای عضو خواست رویکرد «همه چیز مثل سابق» را کنار بگذارند و برای تغییر، جسارت نشان دهند چرا که روشن است که روال قبلی کارایی ندارد.
رییس جمهور آمریکا البته خاطرنشان کرد که آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل اقدام برای اصلاحات را آغاز کرده است. در پاسخ به صحبتهای آقای ترامپ، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد گفت «مقررات دست و پا گیر و قرون وسطایی سازمان ملل» باعث میشود او شبها خوابش نبرد: «اگر کسی میخواست سازمان ملل را تضعیف کند نمیتوانست این کار را به این خوبی انجام دهد که ما خودمان با وضع بعضی از این مقررات انجام دادهایم.»
با این حال او گفت که این سازمان در انجام وظایف خود کارآمدتر و چابکتر شده است.
سازمان ملل زیر فشار آقای ترامپ بودجه  خود را بیش از پنج صد میلیون دالر کاهش داده است. (بی بی سی)