صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد شدید ترامپ از ایران و کوریای شمالی در سازمان ملل

 انتقاد شدید ترامپ از ایران و کوریای شمالی در سازمان ملل

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا در نخستين سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با انتقاد شديد از حکومت ايران، توافق هستهاي را «مايه شرمساري» آمريکا خواند و گفت که «هنوز حرف آخر را درباره اين توافق نشنيدهايم». او حکومت ايران را يک «ديکتاتوري فاسد» خواند که پشت نقاب دموکراسي پنهان شده است. آقاي ترامپ گفت که بعضي «کشورهاي ياغي» از جمله ايران نه حقوق شهروندان خود را رعايت ميکنند و نه به حق حاکميت کشورهاي ديگر احترام ميگذارند.  او ايران را کشوري ثروتمند و داراي غناي فرهنگي توصيف کرد که حکومتش درآمد نفتي خود را به جاي بهبود وضعيت زندگي مردم، صرف کمک به گروههايي مانند حزب الله لبنان ميکند که به گفته آقاي ترامپ، تهديدي عليه «همسايگان مسالمتجوي عرب و اسرائيلي خود» هستند.
 رئیس جمهور آمریکا گفت که این کشور نمیتواند اجازه دهد این «رژیم جنایتکار» به فعالیتهای بیثبات کننده خود در منطقه ادامه دهد و بر توان موشکی خود بیفزاید.
آقای ترامپ گفت: «ما نمیتوانیم به توافقنامه پایدار بمانیم، اگر پوششی باشد برای ساخت یک برنامه هستهای».
او توافق هستهای قدرتهای بزرگ جهان با ایران را یکی از بدترین توافقنامههایی توصیف کرد که دولت آمریکا در تاریخ خود امضاء کرده است. او گفت که این توافقنامه یکطرفه و مایه شرمساری آمریکاست.
آقای ترامپ گفت وقت آن است که همه کشورها از دولت ایران بخواهند که از روش خود دست بکشد، به حمایت از تروریسم خاتمه دهد و به حقوق همسایگانش احترام بگذارد.
رئیس جمهور آمریکا گفت روزی فرا خواهد رسید که مردم ایران بتوانند بین ادامه راه فعلی و بازگشت به مسیر رشد و تعالی انتخاب کنند.
او به سفر خود به عربستان سعودی و دیدار با رهبران کشورهای عرب و اسلامی اشاره کرد و گفت که آمریکا و متحدانش در منطقه جلوی «تروریسم اسلامگرای تندرو» خواهند ایستاد. آقای ترامپ گفت هیچ کشوری نباید از گروههایی چون القاعده، حزبالله و طالبان حمایت کند.
اگر مجبور شویم، کوریای شمالی را نابود میکنیم
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود به بحران هستهای کوریای شمالی اشاره کرد و گفت که رهبر این کشور اجازه میدهد مردمش از گرسنگی بمیرند و آنها را به زندان میاندازد، شکنجه میکند و میکشد.
او به برنامه تولید موشکهای بالستیک و سلاح هستهای کوریای شمالی اشاره کرد و گفت: آمریکا مقتدر و صبور است، اما اگر برای دفاع از خود یا همپیمانانش ناچار شود، کوریای شمالی را به طور کامل نابود خواهد کرد.
آقای ترامپ گفت که رهبر کوریای شمالی راه خودکشی را برای خود و کشورش انتخاب کرده است.
او گفت که تنها آینده قابل قبول برای کوریای شمالی، خلع سلاح هستهای است. ( بی بی سی)