صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبر کوریای شمالی: رئیس جمهوری عقل‌باخته آمریکا را با آتش مهار می‌کنم

رهبر کوریای شمالی: رئیس جمهوری عقل‌باخته آمریکا را با آتش مهار می‌کنم

رهبر کوریای شمالی در پاسخ به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا از واکنش شدید خود سخن گفته و همزمان، یک مقام کوریای شمالی احتمال آزمایش بمب هایدروجنی ساخت آن کشور در اقیانوس آرام را مطرح کرده است. روز جمعه، ٣١ سنبله (٢٢ سپتمبر)، خبرگزاری دولتی کوریای شمالی متن بیانیه کیم جونگ-اون، «رهبر و رئیس کمیسیون امور دولتی جمهوری خلق دموکراتیک کوریا» را منتشر کرد که در آن، ضمن انتقاد شدید از سخنرانی دونالد ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفته است که در این مورد به شدت موضعگیری خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که «در حالیکه شبهجزیره کوریا دستخوش بحرانی بدون سابقه است و به تدریج به سوی وضعیت مرگ و زندگی پیش میرود» نخستین سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل «باعث نگرانی عمیق جهانی شده است.» رهبر کوریای شمالی گفته است که با توجه به اینکه این سخنرانی در برابر جامعه جهانی ایراد میشد «انتظار داشتم که در نهایت اظهارات کلیشهای همیشگی خود را بدون تفاوت چندانی با آنچه که بدون فکر قبلی در دفتر کارش از دهانش بیرون میآید تکرار کند اما به جای ابراز نظراتی منطقی و قانعکننده که بتواند به کاهش تنش منجر شود، اراجیف توهینآمیزی را بر زبان آورد که از هیچیک از رئیس جمهوران سابق آمریکا شنیده نشده بود.» رهبر کوریای شمالی سخنان تند دونالد ترامپ را نشانه هراس او دانسته و گفته است که «سگی که می ترسد بلندتر پارس میکند» و افزوده که «مایلم به ترامپ نصیحت کنم که وقتی در برابر جهانیان صحبت میکند، ملاحظه به خرج دهد و در انتخاب کلمات محتاط باشد.»
کیم جونگ-اون گفته است که سخنان رئیس جمهوری آمریکا «در صحن سازمان ملل آشکارا حاکی از قصد غیراخلاقی او برای نابودی کامل یک کشور مستقل بوده و از تهدید به تغییر رژیم یا سرنگونی ساختار اجتماعی یک کشور فراتر رفته که برای افراد برخوردار از عقل متعارف تکان دهنده است.» وی افزوده که این سخنان دونالد ترامپ یادآور «اوصافی مانند تازه کار سیاسی و بدعتگذار سیاسی است که در زمان مبارزات انتخاباتی آمریکا برای اشاره به او به کار میرفت.»
رهبر کوریای شمالی در ادامه بیانیه خود گفته است: «اظهارات صریح او [ترامپ] در مورد گزینه مورد نظر ایالات متحده به جای اینکه مرا هراسان کند یا مانع کار من شود، ثابت کرده که مسیری را که انتخاب کردهام درست است و این همان مسیری است که تا به آخر خواهم پیمود.» کیم جونگ-اون هشدار داده که «حالا که ترامپ در برابر چشم جهانیان به من و کشورم توهین کرده و منکر حق موجودیت کشورم شده و برای نابودی جمهوری خلق کوریا به اعلام شدیدترین جنگ در تاریخ مبادرت کرده است، ما نیز به طور جدی شدیدترین اقدام متقابل در تاریخ را در برابر او انتخاب خواهیم کرد.»  وی افزوده است «عمل بهترین گزینه در برخورد با پیری کورذهن و کم شنواست که هرچه را که میخواهد به زبان میراند و این هشدار، از آن نوع لفاظیهای مورد علاقه ترامپ نیست.» کیم جونگ اون در این بیانیه هشدار داده است که «معلوم نیست ترامپ چه انتظاری داشت اما با نتیجهای فراتر از انتظاراتش مواجه خواهد شد و من قطعا رئیس جمهوری عقل باخته آمریکا را با آتش مهار خواهم کرد.» ( بی بی سی)