صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خانم مرکل چشم به چهارمین دوره صدراعظمی دوخته است

خانم مرکل چشم به چهارمین دوره صدراعظمی دوخته است

مردم آلمان در انتخابات پارلمانی این کشور دیروز به پای صندوقهای رای رفتند. براساس گزارشها حوزههای انتخاباتی در ساعت ۸ صبح به وقت محلی (۶ گرینویچ) کار خود را آغاز کردند.
اگر نظرسنجیها درست باشد، حزب حزب حاکم دموکرات مسیحی (CDU ) خانم مرکل پیروز خواهد بود و وی برای یک دوره چهارساله دیگر هم صدر اعظم آلمان خواهد شد. اما پیشبینیها حاکی از آن است که برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، شش حزب از جمله یک حزب راستگرای افراطی به بوندستاگ (پارلمان آلمان) راه پیدا میکنند.
این انتخابات برای آنگلا مرگل، صدر اعظم کنونی این کشور، آزمایشی مهم خواهد بود. اهمیت این نکته در آن است که این اولین انتخابات سراسری آلمان بعد از آن است که دولت خانم مرکل در سال ۲۰۱۵ مرزها را به روی سیل پناهجویان و مهاجران باز کرد و حدود ۹۰۰ هزار نفر را پذیرفت.
اگرچه خانم مرکل وعده داد که دولت از پس این سیل مهاجرت برمیآید و در نهایت هم توانست تا حد زیادی آن را کنترل کند؛ اما ضربهای که حزب خانم مرکل از نظر سیاسی خورد قابل انکار نبود و مساله مهاجرت و پناهجویی به یکی از مهمترین مسایل انتخاباتی تبدیل شد.
به گفته ناظران تغییرات گستردهای در فضای سیاسی آلمان در حال رخ دادن است و این فضا در حال دگرگونی است و احتمال این که حزب ضد مهاجرت و ضداسلام «آلترناتیو برای آلمان» (AfD ) بتواند به پارلمان را پیدا کند بسیار بالا است. این حزب تاکنون هیچ نمایندهای در پارلمان نداشته است.  ( بی بی سی)