صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال اعتصاب سراسری دو روز بعد از همه‌پرسی کاتالونیا

 احتمال اعتصاب سراسری دو روز بعد از همه‌پرسی کاتالونیا

در پی ناآرامیهای کاتالونیا، کارلوس پوجدمون، رهبر دولت این منطقه خودگردان در شمال شرق اسپانیا از اعضای کابینه کاتالونیا خواست نشست فوقالعاده برگزار کنند. آقای پوجدمون در پایان همه پرسی روز یکشنبه اول اکتوبر (۹ میزان) که به خشونت منجر شد، اعلام کرد که این منطقه «حق استقلال را به کسب کرده است.
» نتایج این رفراندوم رسما به رهبر کاتالونیا اختیار آن را میدهد که اعلام استقلال کند و انتظار میرود این اعلام تا پایان هفته جاری در پارلمان این منطقه انجام شود. همچنین انتظار میرود کابینه کاتالونیا از اعتصاب سراسری که قرار است امروز سهشنبه سوم اکتوبر برگزار شود، حمایت کند. پیشتر اتحادیههای تجاری در کاتالونیا اعلام کرده بودند که امروز اعتصاب خواهند کرد.
ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا هم از حزب سوسیالیست، حزب اصلی مخالف دولت خواسته نشستی برگزار کنند تا ببیند پاسخ این حزب به رای مثبت مردم کاتالونیا به جدایی و همچنین اتفاقات اخیر چیست.
عدهای از تحلیلگران اتفاقات جاری را بزرگترین بحران سیاسی اسپانیا در سی سال گذشته خواندهاند.
مقامهای دولتی کاتالان گفتهاند بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر توانستند در همهپرسی رای خود را به صندوق بیاندازند و به گفته آنها ۹۰ درصد رای دهندگان به جدایی کاتالونیا از اسپانیا رای دادهاند. مقامهای دولتی کاتالونیا میزان مشارکت مردمی را در این انتخابات ۴۲ درصد اعلام کردهاند.  این در حالی است که دولت اسپانیا که این رفراندوم را «غیرقانونی» اعلام کرده بود، در روز رای گیری به خشونت متوسل شد.
دولت اسپانیا پیشتر هشدار داده بود بود مانع این رای گیری خواهد شد چون آن را «ناقض قانون اساسی» کشور میدانست. در روز همهپرسی، ماموران پولیس اسپانیا برگههای رای و صندوقهای رای گیری را ضبط کردند و مانع رای دادن مردم شدند.
پولیس برای متفرق کردن معترضان هوادار استقلال که در شهر بارسلون، مرکز کاتالونیا تجمع کرده بودند، از باتوم و گلوله پلاستیکی هم استفاده کرد.
تصاویر منتشر شده تلویزیونی پولیس اسپانیا را در حالی در حال ضرب و شتم شهروندان کاتالونیا نشان میداد. آنها بعضی از شهروندان را از پلهها به پایین پرت میکردند و برای ممانعت از رایگیری موی زنان را میکشیدند تا آنها را از حوزه اخذ رای بیرون ببرند.دولت مرکزی اسپانیا اقدام پولیس را «متناسب» توصیف کرده است. در این حوادث بیش از ۸۰۰ نفر زخمی شدند.  ( بی بی سی)