صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان اسرائیلی و فلسطینی برای صلح راهپیمایی کردند

زنان اسرائیلی و فلسطینی برای صلح  راهپیمایی کردند

هزاران زن اسرائیلی و فلسطینی در حالی که برخی ازآنها لباس سفید پوشیده بودند، در ساحل رود اردن در یک راهپیمایی برای صلح شرکت کردند.  جنبش موسوم به «زنان در پی صلح» از دو هفته پیش در بخشهای مختلف اسرائیل و کرانه باختری تجمعاتی را برگزار کرده است.  در آخرین مرحله، این گروه دیروز در بیت المقدس دست به راهپیمایی زدند.
  یکی از سخنگویان این جنبش گفته است که زنان از هر قشر و گروهی و با هر ایدئولوژی برای متوقف کردن جنگ به این جنبش پیوستهاند. شرکت کنندگان در این راهپیماییها همچنین شامل افرادی می شوند که به نحوی تحت تاثیر درگیریهای خشونت آمیز بین اسرائیل و فلسطینیان قرار گرفتهاند. این راهپیماییها در زمانی برگزار شده که بسیاری از تحلیلگران معتقدند امید کمی برای دستیابی به توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان وجود دارد. ( بی بی سی)