صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از یک میلیون عضو حزب کمونیست چین در پنج سال گذشته مجازات شده‌اند

بیش از یک میلیون عضو حزب کمونیست چین در پنج سال گذشته  مجازات شده‌اند

دولت چین میگوید در طول پنج سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اعضای دونپایه حزب حاکم کمونیست را مجازات کرده است. مقامهای دولتی گفتهاند که این آمار نشان میدهد که حزب کمونیست در برخورد با فساد بسیار جدی است.
این آمار در آستانه برگزاری نوزدهمین کنگره ملی خلق چین ارائه شده که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در بجینگ برگزار شود.
این نشست هر پنج سال یک بار برگزار میشود و رهبران حزب کمونیست تلاش میکنند نشان دهند که وضعیت نظم و انضباط حزبی، از کنگره قبلی بهتر شده است.
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین و رهبر حزب کمونیست از سال ۲۰۱۲ که قدرت را در دست گرفته، برخورد قاطع با مقامهای فاسد - چه بلندپایه و چه دونپایه - را در دستور کار خود قرار داده است.
حزب کمونیست چین برای حفظ رهبری این کشور نیاز به پیروزی در انتخابات ندارد، اما برای کاهش نیافتن محبوبیت خود باید رضایت عمومی را جلب کند.
بنا بر آمار تازه از سال ۲۰۱۳ تا کنون ۶۴۸ هزار نفر از اعضای حزب کمونیست در سطح مقامها و اعضای روستایی مجازات شدهاند که بیشتر آنها مرتکب فساد در مقیاس کوچک شده بودند.
در حالی که تحقیقات حزب مقامها و اعضای روستایی را در سطح گستردهای هدف قرار داده، مقامهای عالیرتبه هم از این مجازاتها بینصیب نماندهاند.
یک نمونه اخیر به رئیس کمیته مبارزه با اختلاس وزارت مالیه چین مربوط میشد که دو ماه پیش خود به ظن فساد مورد تحقیق قرار گرفت.( بی بی سی)