صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بن‌بست رسیده

مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به بن‌بست رسیده

میشل بارنیه، مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا در گفت و گوهای خروج بریتانیا، دیروز اعلام کرد مبلغی که بریتانیا باید برای تسویه تعهداتش به اتحادیه اروپا بدهد، به بنبستی در مذاکرات تبدیل شده است.
آقای بارنیه گفت بدون توافق بر سر این مبلغ نمیتوان به مرحله بعدی از مذاکرات، که مورد علاقه بریتانیا است، وارد شد. او این وضعیت را «مایه پریشانی» خواند.
بر اساس گزارش بی بی سی، در عین حال دیوید دیویس، وزیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در کابینه ترزا می، گفت هنوز امیدوار است که بریتانیا و اتحادیه اروپا بتوانند وارد مذاکرات مربوط به روابط تجاری شوند.
این در حالی است که میشل بارنیه گفت: «من در شرایط فعلی نمیتوانم به شورای اروپا بگویم که میتوانیم مرحله بعدی مذاکرات را بریتانیا شروع کنیم.»
آقایان بارنیه و دیویس پس از پنجمین دور مذاکرات برگزیت در بروکسل، در یک نشست خبری مشترک صحبت میکردند. اتحادیه اروپا پیش از این تاکید کرده است که بدون روشن شدن تکلیف مبلغی که بریتانیا باید برای تسویه حساب تعهداتش بپردازد، حاضر به مذاکره درباره آینده روابط تجاری با بریتانیا نیست. این مبلغ صرف هزینههایی مثل بازنشستگی کارکنان سابق اتحادیه اروپا در بریتانیا، هزینه جابهجایی نهادهای اروپایی مستقر در لندن و همین طور تعهدات جاری بریتانیا به اتحادیه اروپا خواهد شد و برآورد میشود که مبلغ مورد نظر اتحادیه اروپا چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد پوند باشد.
ترزا می پیشتر پیشنهاد کرد که بریتانیا ۲۰ میلیارد یورو برای ترک اتحادیه اروپا بپردازد.
دو مساله دیگری که مشیل بارنیه  گفت اتحادیه اروپا حاضر نیست پیرامون آنها امتیازی به بریتانیا بدهد، حقوق شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا و مرز بین ایرلند جنوبی (جزو بریتانیا) با جمهوری ایرلند بود.
آقای بارنیه گفت مذاکرات در زمینه مرز دو ایرلند پیشرفتهایی داشته است.
خبرنگاری از مذاکرهکننده ارشد اروپا پرسید آیا ممکن است تا مهلت ماه مارچ ۲۰۱۹ که بریتانیا باید از اتحادیه اروپا خارج شود، هیچ توافق تجاری به دست نیامده باشد؟ آقای بارنیه گفت اتحادیه اروپا برای هر احتمالی آماده است، اما «به توافق نرسیدن یعنی به یک توافق خیلی بد رسیدن.»
پیش از این ترزا می، نخست وزیر بریتانیا گفته بود به توافق نرسیدن با اروپا را به یک «توافق بد» ترجیح میدهد.