صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای دولتی عراق شهر سنجار را از کردها گرفتند

نیروهای دولتی عراق شهر سنجار را از کردها گرفتند

نیروهای عراقی اعلام کردند که در ادامه عملیات نظامی در مناطق مورد مناقشه با اقلیم کردستان عراق، شهر سنجار (شنگال) را به کنترل خود در آوردهاند.
شهر عمدتا ایزدینشین سنجار که در جریان حمله گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در حدود سه سال پیش خبرساز شد، در شمال غرب عراق واقع شده است.
 بر اساس گزارش بی بی سی، گروه شبهنظامی و عمدتا شیعه حشد شعبی (بسیج مردمی) که در کنار ارتش عراق در عملیات شمال این کشور شرکت دارد، اعلام کرد که نیروهای پیشمرگ کرد بدون مقاومت از شهر سنجار عقبنشینی کردهاند. به گفته حشد شعبی، نیروهای ایزدی هم در سطح فرماندهی در عملیات شرکت داشتهاند و دیروز سهشنبه ۱۷ اکتوبر (۲۵ میزان) در داخل سنجار مستقر شدهاند.  خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان سنجار گفته است که گروهی از ایزدیهای عراقی به نام «لالش» که در کنار گروههای شیعه میجنگیدند، اکنون کنترل شهر را در دست دارند. به گفته ساکنان، این نیروها بدون هیچ درگیری و خشونتی وارد شهر شدهاند.
سنجار در سال ۲۰۱۴ به تصرف داعش در آمد و خبرهای تکاندهندهای از آزار و کشتار ایزدیهای ساکن آن به دست داعش منتشر شد. نیروهای داعش بعد از اشغال این شهر هزاران مرد را کشتند و هزاران زن را به اسیری بردند.
داعش اقلیت ایزدی را کافر میدانست و با زنان آنها به عنوان «غنیمت جنگ با کافران» برخورد میکرد. نیروهای پیشمرگ کرد در سال ۲۰۱۵ سنجار را از داعش پس گرفتند.
ورود نیروهای دولتی عراق به سنجار یک روز بعد از آن صورت میگیرد که این نیروها توانستند وارد شهر مورد مناقشه کرکوک شوند و جادههای اصلی، تاسیسات مهم و ساختمانهای دولتی آن را در اختیار بگیرند.
هدف از این عملیات که از بامداد روز دوشنبه ۱۶ اکتوبر آغاز شد، «بازگرداندن امنیت» به مناطق مورد مناقشه اعلام شده بود که مهمترین آن شهر کرکوک بود.