صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت کاتالونیا: موضع ما تغییر نمی‌کند

 دولت کاتالونیا: موضع ما تغییر نمی‌کند

سخنگوی دولت کاتالونیا دیروز (سهشنبه) اعلام کرد، این دولت قصدی برای کنار گذاشتن طرح جداییاش از اسپانیا نداشته و روز پنجشنبه نیز مصادف با ضربالاجل دولت مرکزی اسپانیا به این منطقه برای اعلام جواب خود درخصوص تصمیم جدایی، همان جوابی که روز دوشنبه داده را مطرح خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارنظر دولت کاتالونیا در حالی اعلام شده که براساس اعلام دولت مادرید رهبر کاتالونیا باید دو روز دیگر به درخواست مادرید برای تعیین تصمیمش برای اعلام استقلال پاسخ دهد.
کارلس پوجدمون، رهبر کاتالونیا روز دوشنبه از شفاف کردن موضعش درخصوص استقلال از اسپانیا خودداری کرد.
وی در تاریخ 10 اکتوبر نیز ابتدا یک اعلام نمادین استقلال کرده اما مدت کوتاهی بعد از آن، آن را معلق کرده و خواهان مذاکرات با دولت اسپانیا شد.
او تا روز پنجشنبه فرصت دارد تا از طرحش برای جدا کردن کاتالونیا از اسپانیا عقبنشینی کند.
جوردی تورول، سخنگوی دولت منطقه کاتالونیا اظهار داشت: تسلیم هیچ یک از سناریوهای دولت ما نیست. ما روز پنجشنبه هیچ موضع متفاوتتری نسبت به موضعی که روز دوشنبه اعلام کردیم مطرح نخواهیم کرد.
در همین حال دادگاه قانونی اساسی اسپانیا در حکمی قانون رفراندومی که در همه پرسی کاتالونیا مورد استفاده قرار گرفته را باطل اعلام کرد.