صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درگیری شدید نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد

درگیری شدید نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد

در حالیکه منابع عراقی از استقرار در تمامی استان کرکوک خبر دادهاند گزارش شده است که بین نیروهای دولت مرکزی عراق و پیشمرگههای اقلیم کردستان نبرد سنگین در جریان است.
براساس گزارش بیبیسی، همزمان، آیتالله علی سیستانی، از مراجع تقلید در عراق، از دولت خواسته است از کردهای ساکن مناطق شمالی حمایت و حفاظت کند.
روز جمعه، ٢٨ میزان (٢٠ اکتوبر)، گزارش شد که پس از آنکه نیروهای دولتی عملیات غافلگیرانهای را برای تکمیل تسلط بر استان کرکوک به اجرا گذاشتند، بین آنان و پیشمرگههای کرد نبرد سنگین در گرفته است. خبرنگار بیبیسی در منطقه گفته است که دو طرف در نواحی نزدیک مرز اقلیم کردستان به تبادل آتش توپخانه، پرتاب موشک و تیراندازی با مسلسل پرداختهاند.
پیشتر، مرکز اطلاعرسانی ارتش عراق در مطلبی در فیسبوک خود نوشته بود که «نیروهای ضد تروریسم، پولیس فدرال و نیروهای بسیج مردمی به محله آلتین کوبری در استان کرکوک وارد شده و آن را در کنترل خود در آوردهاند.»
براساس این گزارش، به این ترتیب نیروهای دولت مرکزی توانستهاند پیشمرگههای کرد را از تمامی کرکوک بیرون برانند و تمامی این ولایت را تصرف کنند. نفرات واحدهای مقابله با تروریسم توسط آمریکا آموزش داده شدهاند و بخشی از نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران است.
سخنگوی نظامی دولت عراق گفته بود که عملیات نیروهای دولت مرکزی ٧:٣٠ صبج به وقت محلی آغاز شد و به گزارش رویترز، این محله پس از سه ساعت درگیری بین دو طرف به دست نیروهای عراقی سقوط کرد. وی وعده داد که به زودی جزئیات بیشتری در این زمینه در اختیار رسانهها قرار دهد.
نفیسه کوهنورد، خبرنگار بیبیسی فارسی در منطقه میگوید که روز پنجشنبه نیروهای کرد مستقر در آلتین کوبری به ایجاد مواضعی جهت مقاومت در برابر نیروهای عراقی مبادرت کرده بودند. مشخص نیست که آیا این درگیری تلفاتی هم داشته است یا نه.
عملیات ارتش عراق در کرکوک روز دوشنبه آغاز شد و نیروهای دولتی توانستند به سرعت در مناطق مختلف این ولایت از جمله حوزههای نفتی و شهر کرکوک پیشروی کنند و بسیاری از مناطق را بدون درگیری قابل توجهی با پیشمرگههای کرد به تصرف درآورند.