صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باراک اوباما و جورج بوش از ترامپ انتقاد کردند

باراک اوباما و جورج بوش از ترامپ انتقاد کردند

دیدگاهها و سیاستهای دونالد ترامپ هدف انتقاد باراک اوباما و جورج بوش، دو تن از رئیسان جمهوری سابق آمریکا قرار گرفته است. آقای اوباما که برای اولین بار از زمان پایان دوره ریاست جمهوری وارد مبارزات انتخاباتی شده است در سخنانی در جمع هواداران این حزب در نیوجرسی از رایدهندگان آمریکایی خواست تا "سیاست تفرقه" را نفی کنند و گفت که این سیاست "دموکراسی آمریکا را تهدید میکند." طی هفتههای آینده، انتخابات محلی در دو ایالت نیوجرسی و ویرجینیا برگزار میشود و باراک اوباما به نفع نامزدهای حزب دموکرات در این انتخابات به فعالیت پرداخته است.
-باراک اوباما گفت: «بعضی از سیاستهایی که هم اینک شاهد آنها هستیم، همانهایی هستند که فکر میکردیم به خواب ابدی سپردهایم، اما حالا مثل اینکه به پنجاه سال قبل نگاه میکنیم. حالا قرن بیست و یکم است و نه قرن نوزدهم.» در حالیکه برخی از سیاستها و اظهارات دونالد ترامپ در زمینههای اجتماعی مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق مدنی و آزادیهای اجتماعی قرار گرفته، رئیس جمهوری سابق آمریکا افزود: «ما با تکرار گذشته رشد نمیکنیم، باید از گذشته درس گرفت.»
رئیس جمهوری سابق آمریکا در سخنرانی دیگری در ریچموند، ایالت ویرجینیا، گفت که رویکرد سیاسی در آمریکا به شکلی فزاینده از انعکاس ارزشهای بنیادین آمریکایی مانند فراگیر بودن و پذیرش همگان فاصله گرفته است. وی گفت: «ما حالا با کسانی مواجه هستیم که عمدا میکوشند مردم را به خشم آورند، چهره کسانی را که نظرات متفاوتی دارند مخدوش کنند، و هیجان بیهوده ایجاد کنند آنهم فقط برای کسب منافع سیاسی کوتاه مدت و گاه این روش باعث سرخوردگی میشود.»
سخنرانی باراک اوباما ساعاتی پس از آن ایراد شد که جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین هم در یک سخنرانی در همایش «گفتگوی ملی در مورد آزادی، بازار آزاد و امنیت» که توسط موسسه بوش در نیویورک برگزار شده بود، تلویحا به انتقاد از سیاستهای دونالد ترامپ پرداخت. آقایان بوش و ترامپ هر دو اعضای حزب جمهوریخواه هستند.
جورج بوش، که به ندرت در گردهماییهای سیاسی ظاهر میشود، در سخنان خود از کاربرد «زورگویی و خشکاندیشی» به عنوان ابزار سیاسی به شدت انتقاد کرد و گفت: «زورگویی و تعصب در فعالیتهای سیاسی همیشه نگرش و منش ملی را شکل می دهد، زمینه را برای رشد خشونت و تعصب فراهم میآورد و حس مصالحه و آموزش معنوی کودکان ما را تضعیف میکند. تنها راه برای حفظ ارزشهای مدنی، رعایت آنها در زندگی شخصی و اجتماعی است.»
دونالد ترامپ چه در دوره مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن از عناوینی و اوصافی برای مخالفان و رقبای خود استفاده کرده که در ردههای عالی سیاسی آمریکا رایج نبوده است.