صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاکید اروپا بر کنترل بیشتر مرزهای خارجی

تاکید اروپا بر کنترل بیشتر مرزهای خارجی

سران اتحادیه اروپا تاکید کرده اند که راه های ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی باید بیشتر نظارت شوند. آنان همچنان گفته اند برای کشورهای مبدا از جمله افغانستان باید در زمینه های توسعه و مبارزه با عوامل مهاجرت کمک شود.  به گزارش دویچه وله، در نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل در کنار سایر مسایل، مهاجرت نیز یکی از موضوعات عمده آن را تشکیل می داد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این نشست گفته اند که مرزهای خارجی این اتحادیه به ویژه راه هایی که پناهجویان از طریق آن وارد اروپا می شوند، باید بیشتر نظارت شوند . این کشورها همچنان می خواهند با تشدید برنامه های اخراج اجباری مهاجران به کمک اداره حفاظت ار مرزهای اروپا (فرانتکس) از آمدن پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند. سران اتحادیه اروپا همچنان بر تداوم موافقتنامه آنان در مورد مهاجرت با ترکیه اتفاق نظر داشتند و همچنان اظهار داشته اند که با کشورهای افریقایی، از جمله مالی یا بورکینافاسو باید در راستای مبارزه با قاچاقبران انسان همکاری صورت گیرد. آنان در این نشست دو روزه توافق کرده اند که به کشورهای مبدا مانند افغانستان و کشورهای که پناهجویان از آنان عبور می کنند، از جمله لیبیا درزمینه توسعه کمک شود، تا در برابر عوامل مهاجرت در آنجا مبارزه صورت گیرد. میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد محدود شدن ورود پناهجویان به اروپا نظر مشترک وجود دارد؛ اما نحوه اسکان مجدد پناهجویان هنوز هم در میان اعضای اتحادیه اروپا برانگیز است.