صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات جاپان؛ شینزو آبه پیشتاز است

انتخابات جاپان؛ شینزو آبه پیشتاز است

نتایج اولیه شمارش آرا در جاپان حاکی از پیروزی ائتلاف حاکم به رهبری شینزو آبه، نخست وزیر آن کشور است.  براساس نظرسنجیهای انجام شده انتظار میرود این ائتلاف که رهبری آن با حزب لیبرال دموکرات آقای آبه است حدود دو سوم کرسیهای پارلمان را در اختیار بگیرد.  بی بی سی گزارش داده که، شینزو آبه برای تحکیم موقعیت دولتش در رویارویی با تهدیدات فزاینده کوریای شمالی خواستار برگزاری انتخاباتی زودهنگام شد.  کسب اکثریت آرا برای تحقق برنامه آقای آبه در مورد بازنگری در قانون اساسی که از زمان جنگ جهانی دوم اصلاح نشده، از اهمیت زیادی برخوردار است.
هدف نخست وزیر جاپان تغییر در قانون اساسی است. این تغییربه ارتش اجازه میدهد که نقش بیشتری داشته باشد.  حوزههای رایگیری از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه (۲۲ اکتوبر - ۳۰ میزان) به روی رای دهندگان باز شدهاند. ناظران مسایل جاپان رای به شینزو آبه و حزب لیبرال دموکرات او را با اصطلاح جاپانی «تینا» توصیف میکنند که به معنای «بدون گزینه جانشین» است.
او سپتامبر گذشته گفته بود که هدفش از درخواست برگزاری انتخابات مجدد، کسب پشتیبانی عمومی برای حل بحرانهایی است که کشورش با آنها دست به گریبان است که در راس آنها بحران هستهای کوریای شمالی قرار دارد.
پیونگ یانگ بارها تهدید کرده که شبه جزیره جاپان را «غرق» خواهد کرد.  دو موشک قارهپیمای آزمایشی کوریای شمالی هم طی ماههای گذشته با عبور از آسمان شمال جاپان هزاران نفر از مردم این کشور را ناچار به پناه گرفتن کرد.  مساله راکتور آسیب دیده فوکوشیما و رشد منفی جمعیت در جاپان هم از مسایل دیگر مهم داخلی در این قطب اقتصادی جهان است.