صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا کمک نظامی به ارتش میانمار را قطع کرد

 آمریکا کمک نظامی به ارتش میانمار را قطع کرد

آمریکا کمک نظامی به میانمار را متوقف کرده و محدودیتهایی را علیه نظامیان و نهادهای نظامی آن کشور به اجرا گذاشته است.  بر اساس گزارش بی بی سی، وزارت خارجه ایالات متحده با صدور بیانیهای گفته است که ارتش میانمار و نیروهای وابسته به آن را مسئول کشتار و آوارگی مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیتهای قومی در ایالت راخین در آن کشور میداند و ضمن قطع کمکهای نظامی، تسهیلاتی را که قبلا در اختیار برخی نظامیان این کشور قرار داده بود لغو میکند و محدودیتهایی را علیه آنان به اجرا میگذارد. در این بیانیه، میانمار همچنان با نام قدیمی آن "برمه" خوانده شده است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که «برمه در سالهای اخیر از نیم قرن حکومت خودکامه به در آمده و تحولی عمده به سوی جامعه ای باز و دموکراتیک را تجریه کرده است.» این بیانیه با تاکید بر ادامه حمایت ایالات متحده از روند حرکت به سوی دموکراسی و انتخابات آزاد در میانمار، گفته است که «همزمان، ما نگرانی عمیق خود را در مورد حوادث اخیر در ایالت راخین و بدرفتاری و فشار توانفرسایی که جامعه روهینگیا و سایر اقلیتها تحمل کردهاند ابراز میداریم.»
وزارت خارجه آمریکا گفته که لازم است «افراد و نهادهای مسئول این فجایع، از جمله عناصر غیردولتی و عوامل سرکوب، مسئول شمرده شوند و مورد بازخواست قرار گیرند.» این بیانیه گفته است که به همین منظور، ایالات متحده «علاوه بر محدودیتهای کنونی در مورد روابط بسیار محدود ما با نیروهای مسلح برمه و تحریم فروش هر نوع تسلیحات و تجهیزات نظامی به آن کشور که از قبل برجا بوده، اقدامات دیگری را جهت کمک به پایان دادن به خشونتهای جاری به اجرا میگذارد.»