صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت کویت استعفا کرد

دولت کویت استعفا کرد

دولت کویت دیروز (دوشنبه) استعفای خود را به صباح الاحمد جابر الصباح، امیر این کشور ارائه کرد. درخواست استعفای جابر مبارک الحمد الصباح، نخست وزیر کویت در آستانه برگزاری جلسه پارلمان (مجلس الامه) کویت ارائه شد که قرار بود طی آن اعطای رای اعتماد به محمد عبدالله المبارک الصباح، وزیر مشاور در امور کابینه و وزیر اطلاعرسانی بررسی شده و به رای گذاشته شود. پارلمان کویت نقش بزرگی در قانونگذاری و نظارت بر دولت ایفا میکند اما تصمیمگیری نهایی در مورد مسایل مهم دولت با امیر کویت است.

 امیر کویت نیز با قبول استعفای دولت وزرای دولت مستعفی را مکلف کرد به عملکردشان در دولت تا تشکیل دولت آتی ادامه دهند. مشکل دولت کویت با پارلمان این کشور است که علاوه بر وزیر اطلاع رسانی تهدید کرده بود دیگر وزرای کابینه را استیضاح خواهد کرد؛ مسالهای که باعث شد نخست وزیر ناچار شود کابینه را منحل کند. پیش بینی میشود امیر کویت بار دیگر جابر مبارک حمد الصباح را مامور تشکیل کابینه کند و او نیز با تغییر دادن وزرایی که از سوی پارلمان مورد انتقاد شدید هستند، رضایت نمایندگان مردم را به دست آورد و بتواند از مرحله بحرانی کنونی عبور کند. دولت کویت تاکنون چند بار به دلیل اختلافات با پارلمان و استیضاح وزرا مجبور به استعفا و یا اصلاحات گسترده شده است.