صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولادیمیر پوتین با رهبر و رئیس جمهور ایران دیدار کرد

ولادیمیر پوتین با رهبر و رئیس جمهور ایران دیدار کرد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه که به تهران سفر کرده با آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران و حسن روحانی، همتای ایرانی خود دیدار کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی، توافق اتمی ایران با قدرتهای بزرگ جهانی، همکاری در زمینه انرژی و همچنین بحران سوریه از جمله محورهای اصلی گفتگوی پوتین با مقامهای ایرانی خواهد بود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در دیدار با همتای روسی خود گفته: "ما خوشحالیم که که سوای روابط دوجانبه، دو کشور نقش مهمی در صلح و ثبات منطقه دارند."  به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای روحانی همچنین گفته است: "تهران از حضور فعال سرمایه گذاران و بخش خصوصی روسیه برای مشارکت و همکاری در پروژه های مهم زیرساختی از جمله در بخش های صنعت و انرژی، توسعه خطوط و اتصال ریلی و کریدور شمال - جنوب استقبال می کند.»
رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود به توافق هستهای هم اشاره کرده است.
ولادیمیر پوتین در این دیدار گفته: «عدم پذیرش تعهدات بینالمللی از سوی برخی از کشورها به هیچ وجه مورد قبول نیست و باور ما این است که برهم زدن یکجانبه برجام به هر بهانهای پذیرفتنی نخواهد بود؛ از جمله توافق برجام ارتباطی با مسایل دفاعی و موشکی ایران ندارد.»
این اولین دیدار مقامهای عالی رتبه ایران و روسیه پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره ایران و عدم تایید پایبندی ایران به برجام توسط دولت آمریکاست.
سفر آقای پوتین به تهران برای شرکت در اجلاس سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان انجام شده است.
این دومین نشست سه جانبه سه رئیس جمهور است و نشست قبلی سال پیش در باکو انجام شده بود.
آقای روحانی پیش از این با الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرده بود و گفته بود: «دو کشور میتوانند تبادلات تجاری خود را از طریق بانکهای مرکزی با پولهای ملی انجام دهند و حتی این روابط میتواند به صورت سهجانبه با سایر همسایگان نیز به انجام برسد.» آقای علیاف، هم گفته بود: «همه توافقات برای احداث راهآهن رشت - آستارا انجام شده و در حال تکمیل است.»