صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ائتلاف تحت رهبری عربستان محاصره دو بندر هوایی یمن را خاتمه داد

ائتلاف تحت رهبری عربستان محاصره دو بندر هوایی یمن را خاتمه داد

ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی محاصره دو بندر هوایی کشور جنگ زده یمن را خاتمه داد و پرواز به این دو شهر جنگ زده را آزاد ساخت.
این در حالیست که در آغاز هفتهای که گذشت سازمانهای خیریه بین المللی هُشدار داده بودند که اگر عربستان سعودی محاصره بنادر هوایی و زمینی را در یمن ادامه بدهد، این کشور به قحطی دچار خواهد شد که در چندین دهه اخیر مثال آن در جهان دیده نشده و شاید میلیونها نفر بهخاطر آن تلف شوند.
هدف از مسدود ساختن بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی این بود که جریان رسیدن اسلحه از ایران به گروه شیعههای حوثی یمن متوقف شود.
این محاصر بعد از آن آغاز شد که شورشیان حوثی یک راکت بالستیک را از خاک یمن به سمت ریاض پایتخت عربستان سعودی فیر کردند.
عربستان سعودی و ایالات متحده ایران را متهم میسازند که این راکت را به گروه حوثیهای یمن دادهاست.
تلویزیون العربیه عربستان سعودی از قول وزیر ترانسپورت حکومت تحت حمایت عربستان سعودی در یمن مراد الحلیمی دیروز شنبه «۲۰ عقرب» خبر داد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بنادر هوایی عدن و سیئون را باز کردهاست.
به گفته الحلیمی پروازها به میدانهای هوایی عدن و سیئون امروز یکشنبه دوباره آغاز خواهد شد.
گروههای خیریه میگویند که از جمله ۲۷ میلیون نفوس یمن ۱۷ میلیون آنها با مشکل عدم امنیت مواد خوراکی روبهرو میباشند.
یمن یکی از بیبضاعت ترین کشورهای عرب در جهان است که در بخش جنوبی شبه جزیره عرب موقعیت دارد و با عربستان سعودی و عمان همسرحد میباشد.