صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست سازمان ملل از عربستان برای لغو فوری محاصره یمن

درخواست سازمان ملل از عربستان برای لغو فوری محاصره یمن

کمیشنر عالی سازمان ملل در امور آوارگان اعلام کرد که بسته شدن گذرگاههای یمن مانع کمکرسانیهای انسانی برای حدود ۲۸۰ هزار تن از آوارگان شده و خواهان لغو فوری این محاصره شد.
کمیشنر عالی سازمان ملل در امور آوارگان گفت: این تصمیم عربستان بر روند کمک رسانیهای بشردوستانه تاثیر گذاشته به طوری که کمیسیون امور آوارگان امکان امدادرسانیهای جدید برای حدود ۲۸۰ هزار آواره در یمن را ندارد.
وی همچنین افزود:مانع تراشی برای کمکرسانیها، قیمت کالاهای اصلی از جمله غذا و سوخت را افزایش داده  و به دنبال آن درد و رنج و فشار بر اهالی افزایش یافته است.
کمیسیونر عالی سازمان ملل در امور آوارگان تاکید کرد که در صنعاء قیمت سوخت ۶۰ درصد افزایش یافته و قیمت آب بسته بندی شده حدود ۱۳۳ درصد افزایش یافته است و آوارگان، پناهجویان و پناهندگان به طور خاص ازاین تصمیم ضرر میکنند. کمیشنر عالی سازمان ملل از عربستان خواست تا محاصره اعمال شده در مرزهای یمن را بدون هیچ تاخیری بردارد. وی همچنین هشدار داد که وخیم شدن بحران انسانی جان میلیونها تن را که برای زنده ماندن میجنگند را تهدید میکند.