صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی: موگابه در حصر خانگی است

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی:  موگابه در حصر خانگی است

در حالیکه واحدهایی از ارتش زیمبابوه در مراکز حساس پایتخت مستقر شده و از برخی نقاط شهر صدای انفجار و تیراندازی به گوش میرسد، گفته میشود که رئیس جمهوری این کشور تحت نظر نیروهای نظامی است. به گزارش بی بی سی، جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی صبح روز چهارشنبه ۱۵ نوامبر (۲۴ عقرب)، اعلام کرد که آماده است برای رفع بحران سیاسی زیمبابوه و حل اختلاف بین گروه های رقیب در حکومت آن کشور میانجیگری کند. آقای زوما گفت که با رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه تماس داشته و به نقل از او گفته است که سالم است اما در حصر خانگی قرار دارد.  همزمان، چین که بزرگترین شریک تجاری زیمبابوه محسوب می شود، گفته است که اوضاع آن کشور را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است که «طرف های ذینفع» اختلافات خود را به شکلی مسالمتآمیز حل و فصل کنند.
ساعاتی پیش از آن، جنرال سیبوسیسو مویو، سخنگوی ارتش زیمبابوه در یک پیام تلویزیونی گفت که «ارتش مایل است تصریح کند که اقدام ما به منزله در دست گرفتن دولت نیست بلکه نیروهای دفاعی در صدد آرام کردن شرایط رو به وخامت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورمان هستند که اگر به سرعت حل و فصل نشود، میتواند به درگیری خشونتآمیز منجر شود.»
ژنرال سیبوسیسو گفت که رابرت موگابه، رئیس جمهوری ۹۳ ساله، و اعضای خانواده او در امنیت هستند و افزود: «ما فقط جنایتکارانی را هدف قرار میدهیم که اطراف رئیس جمهوری را گرفته و مرتکب جنایت و باعث بروز مصایب اجتماعی و اقتصادی میشوند».
وی گفت که نفرات ارتش باید فورا به سربازخانهها باز گردند و به سایر نیروهای امنیتی نیز هشدار داد که «اقدامات تحریکآمیز با واکنش مناسب مواجه خواهد شد.» وی گفت که اوضاع کاملا آرام است.
با وجود اظهارات سخنگوی ارتش، گزارشهای خبری حاکی از آن است که از بخشهایی از هراره، پایتخت، به خصوص محلههای مرفهنشین صدای انفجار و تیراندازی به گوش میرسد. همچنین، هنوز از وضعیت آقای موگابه و خانواده او، به خصوص همسرش گریس، اطلاعی در دست نیست. برخی گزارشگران از خروج اعضای خانواده او از کشور خبر داده و شماری از تحلیلگران گفتهاند که باید انتظار داشت رابرت موگابه به زودی از سمت خود کنارهگیری کند. این گزارشها از سوی منابع رسمی تایید نشده است.