صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گوترش: تروریسم یک تهدید برای صلح و توسعه جهان است

گوترش: تروریسم یک تهدید برای  صلح و توسعه جهان است

آنتونیو گوتریش، دبیر کل ملل متحد روز پنجشنبه به حکومت ها هشدار داد که به هنگام مقابله با تروریسم مکلفیت های حقوقی شان را به یاد داشته باشند. او همچنان از رسانه ها به دلیل «دیوسازی» اقلیت ها انتقاد کرد.
به گزارش دویچه وله، او گفت که تروریسم معاصر»یک تهدید بی سابقه برای صلح، امنیت و انکشاف بین المللی می باشد»، اما سیاست های مقابله با آن «می تواند مورد سو استفاده قرار گیرد و به بد رفتاری بیانجامد».
او به دانشجویان بخش مطالعات شرق و آفریقا در لندن (SOAS ) گفت: «این نوع عملکرد در واقع می تواند با تضعیف حکومتداری خوب و حاکمیت قانون ما را کمتر مصون گردانند».
گوتریش علاوه نمود که «سیاست های ضد تروریستی شاید برای سرکوب اعتراضات صلح آمیز و مشروع اقلیت ها استفاده شوند و استفاده هم  می شوند».
او گفت: «اکثریت کسانی که به اعمال تروریستی پرداخته اند، از کشورهائی بوده اند که در آنجاها حقوق بشر پایمال می شده است. و این تخطی برخی اوقات انگیزه چنین کاری بوده است».
گوتریش همچنان هشدار داد که حملات تروریستی «از طریق گسترش ۲۴ ساعته اخبار آن، از طریق رسانه های اجتماعی و دستکاری بدبینانه سیاسی» مناسبات میان بسیار جماعات را دچار تنش می گرداند.
او گفت: «ما همه مسئولیت داریم که روایات مان را بر واقعیات متکی گردانیم و از دیو سازی کار تروریست ها و لکه دار گردانیدن برخی گروه ها خودداری کنیم».
گوتریش گفت: «در برخی کشورها اکثریت توطئه های تروریستی توسط گروه های افراطی دست راستی انجام می یابند، با اینهم رسانه ها بیشتر در این حملات توجه را به سوی مهاجران و یا اعضای اقلیت های قومی و دینی متمرکز می گردانند. به ویژه هدف قرار دادن پناهجویان که خود از دست تروریسم فرار کرده اند، یک تحریف وحشتناک از بدختی آن ها می باشد».
دبیرکل ملل متحد گفت که انکشاف جهانی و سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تربیت و برنامه های اجتماعی می تواند با برخی از این خطرات فراوان مقابله کند. او علاوه نمود: «تروریسم هنگامی رونق می گیرد که مردم بی حقوق با چیز دیگری جز بی تفاوتی و پوچ گرائی مواجه نمی شوند».