صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیرخارجه عربستان: به دنبال جنگ با ایران نیستیم

وزیرخارجه عربستان: به دنبال جنگ با ایران نیستیم

وزیر خارجه عربستان سعودی گفته ریاض قصد دارد از هرگونه درگیری نظامی با ایران پرهیز کند اما در عین حال تهران را تهدید کرده که "نمیتواند هر کاری خواست در منطقه انجام دهد." عادل جبیر در مصاحبهای به بیبیسی گفته تا زمانی که سازمان ملل نظارت بر بندرهای تحت کنترل حوثیهای مورد حمایت ایران را برعهده نگیرد، این مبادی ورودی یمن در محاصره خواهد ماند و مسئولیت قحطی و مرگ غیرنظامیان یمن با ایران است.
عربستان میگوید برای جلوگیری از قاچاق سلاح و رسیدن موشک به دشمنان این کشور، مبادی اصلی در کنترل حوثیهای مورد حمایت ایران را بسته است. عربستان سعودی همچنان تاکید دارد موشکهایی که این کشور را هدف قرار داده، ایران در اختیار حوثیها گذاشته است.

وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید محاصره بندر حدیده در دریای سرخ شکسته نخواهد شد. عربستان ادعا میکند که فقط بندرهای تحت کنترل حوثیها مانند حدیده محاصره و بسته است و از سایر بندرها امکان ورود مواد غذایی وجود دارد اما سازمان ملل هشدار داده است که ادامه این وضعیت، ممکن است به گرسنگی و مرگ غیرنظامیان دیگر در یمن منجر شود.