صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سعد حریری در کاخ الیزه با امانوئل مکرون دیدار کرد

 سعد حریری در کاخ الیزه با امانوئل مکرون دیدار کرد

سعد حریری، نخستوزیر لبنان با دعوت امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه از عربستان سعودی وارد پاریس شده و با او در کاخ الیزه دیدار کرده است. شماری از رسانههای لبنان میگویند دو فرزند آقای حریری هنوز در عربستان هستند و با پدر و مادر خود به پاریس سفر نکردهاند. آقای حریری روز چهارم نوامبر در ریاض، پایتخت عربستان سعودی استعفا داد و از آن زمان در این کشور باقی مانده بود. استعفای او هنوز پذیرفته نشده است.  به گزارش بی بی سی، دفتر ریاستجمهوری لبنان گفته است آقای حریری روز چهارشنبه هفته جاری برای شرکت در مراسم روز استقلال به لبنان بر میگردد.
تصاویری از ورود آقای حریری و لارا، همسرش به اقامتگاهشان در پاریس منتشر شده است. او با هواپیمای شخصی خود عربستان را ترک کرد.
آقای حریری ساعت هفت صبح به وقت محلی وارد میدان هوایی پاری - لو بورژه شد
سئوالها در مورد نحوه کنارهگیری و بازنگشتن او باعث شد تا میشل عون، رئیسجمهوری لبنان به طور علنی، عربستان را به بازداشت آقای حریری متهم کند.
عربستان اعمال محدودیت برای آقای حریری را رد کرده و نخستوزیر لبنان در توییتر خود هم چنین ادعایی را انکار میکرد.
آقای مکرون با سفر به ریاض درصدد کاستن از تنشها بر آمد و نخستوزیر لبنان را به پاریس دعوت کرد.
احتمال دارد آقای حریری به چندین کشور عربی سفر کند. هنوز مشخص نیست او چه زمانی به لبنان بر خواهد گشت.