صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بن‌بست در مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی آلمان

بن‌بست در مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی آلمان

مذاکرات بین حزب اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، حزب دموکرات آزاد و حزب سبز برای تشکیل یک دولت ائتلافی به بن بست کشیده است. به گزارش بی بی سی، کریستیان لیندنر، رهبر حزب دموکرات آزاد، اعلام کرده که از روند گفتگو - که مدتهاست در جریان بوده است - خارج می شود چرا که بین حزب وی و دو حزب دیگر "مبنای اعتماد" وجود ندارد. آقای لیندنر گفته است: "امروز نه فقط هیچ پیشرفتی به دست نیامد بلکه ناکامی هایی حاصل شد زیرا توافق های مد نظر زیر سوال رفت."  او افزود: "حکومت نکردن بهتر از حکومت کردن کاذب است. خداحافظ!"  اگر رهبر حزب دموکرات آزاد در موضع خود تجدید نظر نکند و به روند مذاکرات برنگردد،...
 خانم مرکل احتمالا مجبور خواهد شد که یک دولت اقلیت تشکیل بدهد یا انتخابات تازهای برگزار کند.
این سه حزب درباره سیستم مالیاتی، پناهندگی و سیاستهای زیستمحیطی اختلاف نظر دارند. پیچیدهترین معضل بر سر این است که آیا پناهجویان سوری میتوانند اعضای خانواده خود را به آلمان بیاورند یا نه.
حزب سبز آلمان میگوید پناهجویان در صورتی سریعتر در جامعه ادغام میشوند که بستگانشان نیز همراهشان باشد و خواهان سیاست انعطافپذیرتری در قبال آنها است ولی حزب اتحادیه دموکرات مسیحی خانم مرکل که نسبت به موفقیت حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان حساس شده، موضعی محتاطانه در این قبال اخذ کرده است.
حزب آلترناتیو برای آلمان با رویکرد ضد پناهجویی خود توانست برای اولین بار چند کرسی در پارلمان آلمان به خود اختصاص دهد.
شکافهای ایدئولوژیک همچنین مانع از توافق این احزاب بر سر سیاستها در مورد صنعت انرژی آلمان شده است. حزب دموکرات آزاد از تعهد برای کاهش شدید وابستگی به انرژی زغال سنگ ناراضی است. این با اولویتهای زیستمحیطی سبزهای آلمان در مغایرت است.