صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رابرت موگابه استعفا کرد

رابرت موگابه استعفا کرد

رئیس پارلمان زیمبابوه اعلام کرد که رابرت موگابه، رئیس جمهور این کشور از سمت خود کنارهگیری کرده است.  به گفته جاکوب مودنا، آقای موگابه نامه استعفای خود را دیروز سهشنبه ۲۱ نوامبر به پارلمان زیمبابوه داده و به این ترتیب روند استیضاح او در مجلس متوقف شده است. به گزارش بی بی سی، اعلام غیرمنتظره استعفای آقای موگابه بعد از ۳۷ سال ریاست جمهوری، با شادی و تشویق پرشور نمایندگان پارلمان روبرو شد.
تلاش برای کنار گذاشتن آقای موگابه از قدرت از هفته پیش و زمانی اوج گرفت که رهبران نظامی کنترل قدرت را به دست گرفتند. او در روزهای گذشته با وجود درخواستها برای کنار رفتن از قدرت حاضر به استعفا نشده بود.
به گزارش خبرنگار بیبیسی مردم در خیابانهای هراره، پایتخت زیمبابوه با بوق زدنهای ممتد و ابراز شادمانی، استعفای آقای موگابه را جشن گرفتند.
آن چه که در نهایت باعث کنار رفتن آقای موگابه از قدرت شد، برکنار کردن امرسون امنانگاگوا، معاون ریاست جمهوری در حدود دو هفته پیش بود.
بسیاری این تصمیم آقای موگابه را اقدامی برای هموار کردن راه جانشینی همسر آقای موگابه به عنوان رئیس جمهوری آینده زیمبابوه دیدند.
همین مسئله باعث دخالت فرماندهان ارتش شد که آقای موگابه را در حصر خانگی قرار دادند.
رابرت موگابه از زمان استقلال زیمبابوه در سال ۱۹۸۰ ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت. او بارها در انتخابات دورههای مختلف پیروز شد اما حکومت او در طی ۱۵ سال گذشته با خشونت و سرکوب مخالفان سیاسیاش همراه بود.