صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هاوایی زنگ خطر حمله‌ اتمی را آزمایش کرد

هاوایی زنگ خطر حمله‌ اتمی را آزمایش کرد

ایالت هاوایی در غرب آمریکا برای نخستینبار پس از دوران جنگ سرد، با به صدا درآورن آژیر حمله اتمی، مانور آمادگی برای ساکنان این جزیره در اقیانوس آرام برگزار کرده است.  این مانور در پی افزایش تنش میان آمریکا و کوریایشمالی برگزار شده است. پیونگیانگ در چند ماه گذشته بارها آزمایشهای موشکی انجام داده که بنابر بررسیهای کارشناسان نظامی نشان از پیشرفت و بهبود موشکهای قارهپیمای این کشور دارد به طوری که این کشور اکنون ادعا میکند قادر است تمامی نقاط خاک آمریکا را هدف حملات موشکی خود قرار دهد. هاوایی که در اقیانوس آرام واقع شده نزدیکترین ایالتآمریکا به کوریایشمالی محسوب میشود.
این جزیره به طور ماهانه مانورهای متعددی برای مقابله با سوانح طبیعی از جمله سونامی برگزار میکند، بنابراین شنیدن صدای زنگ خطر برای ساکنان هاوایی امر تازهای نیست، اما زنگ خطر حمله اتمی هم به لحاظ صوتی و هم از نظر دستورالعملهای پس از به صدا درآمدن آن با دیگر زنگها متفاوت است.
این زنگ از ساکنان و گردشگران میخواهد که تا اطلاع ثانوی در پناهگاهها و اماکن سربسته بمانند و منتشر اطلاعیه و زنگهای بعدی بمانند.
آخرین باری که ساکنان هاوایی زنگ خطر حمله اتمی را شنیده بودند به سالهای پایانی جنگ سرد در دهه ۸۰ میلادی باز میگردد.
روز جمعه (اول دسمبر) این زنگ پس از بیش از سه دهه دوباره در هاوایی شنیده شد و قرار است از این پس در نخستین روز کاری هر ماه تکرار شود.
مقامهای هاوایی میگویند هدف از به صدا درآوردن این زنگ آشنا کردن مردم با صدای متفاوت آن و آمادگی ذهنی آنها برای مواجهه با احتمال چنین واقعهای همچون سایر سوانح نظیر سونامی است.
آن طور که برآورد شده یک موشک بالستیک شلیک شده از خاک کوریایشمالی میتواند ظرف ۲۰ دقیقه به هاوایی برسد. این در حالی است که آخرین موشک بالستیکی که کوریایشمالی آزمایش کرد ضمن پرواز تا ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر، به مدت ۵۱ دقیقه در آسمان ماند.
هاوایی میزبان مقر فرماندهی آسیا-اقیانوسآرام ارتش آمریکاست و پس از بالا گرفتن تنش میان واشنگتن و پیونگیانگ، پنتاگون سیستمهای سپر موشکی بیشتری به سواحل این جزیره گسیل کرده است.