صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراضات در اسرائیل علیه نخست وزیر نتانیاهو

اعتراضات در اسرائیل علیه نخست وزیر نتانیاهو

هزاران نفر در تل ابیب علیه بنیمین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تظاهرات کردند. مسأله بر سر یک قانون جنجال برانگیز و همچنان اتهاماتی مبنی بر فساداداری است که مستقیماً به نتانیاهو ارتباط دارد. به گزازش از دویچه وله، به اساس گزارش رسانه ها حدود ۲۰ هزار اسرائیلی در این اعتراضات شرکت کرده بودند. از زمانی که این اتهامات علیه نخست وزیر اسرائیل علنی شده است، این بزرگترین تظاهرات هفته وار علیه وی خوانده شده است. راهپیمایی هفته وار اعتراضی از سوی اپوزیسیون سازماندهی می شود. آنها مقامات قضایی اسرائیل را متهم می سازند که تحقیق و بررسی قضایا علیه نتانیاهو را به تأخیر می اندازند.
نتانیاهو در دو مورد به فساد اداری متهم شده است. گفته می شود که او و همسرش سارا از سال های زیادی به اینطرف از تاجران تحفه بدست آورده اند. این تحفه ها شامل شامپاین، سیگار و جواهرات به ارزش ده ها هزار یورو گفته شده است. در قضیه دومی این سیاستمدار ۶۸ ساله گویا تلاش کرده است که به گونه غیرقانونی بالای گزارش های رسانه یی تأثیر بگذارد.
نتانیاهو متهم است که با ناشر روزنامه پر تیراژ اسرائیلی «یدیعوت اخرونوت» به گونه غیرقانونی داد و ستدی داشته است. نتانیاهو گویا از این روزنامه خواستار گزارش دهی مثبت در مورد شخص خودش شده و در بدل آن به ناشر «یدیعوت اخرونوت» وعده داده که در کاهش موفقیت یک روزنامه رقیب کمک می کند. در قضیه سومی، در مورد سفارش سوال برانگیز یک زیردریایی گرانقیمت از شرکت آلمانی «توسن کروپ»، نتانیاهو تا کنون تنها به عنوان یک شاهد شناخته می شود.
تظاهرات افزون بر آن در رابطه با طرح یک قانون از سوی حزب حاکم لیکود تحت رهبری نتانیاهو است. چنین قانونی مانع می شود که پولیس نیز نتواند اطلاعات خود در مورد قضایای احتمالی فساد اداری را علنی بسازد. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه در دومین و سومین مجلس قانونگذاری خود روی این طرح، که نخست وزیر برحال اسرائیل را در آینده از پیگرد جزایی مصون میگرداند، مشورت میکند.