صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حماس ترامپ را به انتفاضه جدید فلسطینیان تهدید کرد

حماس ترامپ را به انتفاضه جدید فلسطینیان تهدید کرد

هم اسرائیلیها و هم فلسطینیها اورشلیم یا بیتالمقدس را پایتخت خود میدانند. سفارتخانه همه کشورهای خارجی هم در تلآویو قرار دارد. حماس تهدید کرده، در صورت تغییر این وضعیت توسط ترامپ، فلسطینیان را به انتفاضه فرامیخواند.
به گزاش از دویچه وله، اسلامگرایان سازمان حماس دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را تهدید به خیزش جدید فلسطینیان کردهاند. این گروه تندرو هشدار داده است، چنانچه ترامپ بخواهد سفارتخانه آمریکا را از تلآویو به اورشلیم (بیتالمقدس) منتقل کند و این شهر را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد، فلسطینیان را به قیام در برابر این تصمیم و انتفاضهای دیگر فراخواهد خواند.
حماس در بیانیه خود در روز شنبه (۲ دسمبر) اعلام کرده است که آمریکا با چنین تصمیمی اسرائیل را در، به گفته آنها، این «جنایت» حمایت خواهد کرد که اورشلیم را به شهری کاملا یهودی و «خالی از فلسطینیان» تبدیل کند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، ترامپ در حال بررسی انتقال سفارتخانه آمریکا به اورشلیم و اعلام آن در روز دوشنبه (۴ دسمبر) است. این اقدام همزمان به معنای به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل خواهد بود.
ترامپ وعدهی چنین اقدامی را در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داده بود. دولت اسرائیل بر چنین اقدامی اصرار میورزد و فلسطینیان به شدت مخالف آن هستند.
در حال حاضر تمامی سفارتخانههای کشورهای خارجی در اسرائیل، در تلآویو قرار دارند، زیرا موقعیت اورشلیم هنوز کاملا روشن نشده است. هم اسرائیلیها و هم فلسطینیان این شهر را پایتخت مشروع خود قلمداد میکنند.