صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در پی آتش‌سوزی در شمال لس‌آنجلس هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های شان شدند

در پی آتش‌سوزی در شمال لس‌آنجلس هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های شان شدند

حدود ۳۰ هزار نفر در دو شهر ونچورا و سنتا پائولا در جنوب کالیفرنیا به علت آتشسوزی گستردهای که به سرعت در حال پیشروی است، ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
ساکنان این دو شهر که در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال لسآنجلس واقع شدهاند، نیمه شب دوشنبه با دریافت هشدار فوری آتشسوزی ناچار شدند منازل خود را ترک کنند.
همزمان آتشنشانها هشدار دادهاند که با توجه به وزش باد که مسیر آتش را غیرقابل پیشبینی کرده و آن را به سرعت گسترش میدهد، قادر به مهار حریق نیستند.
در تصاویر مخابره شده از این آتشسوزی چندین خانه ویلایی چند میلیون دالری دیده میشوند که طعمه حریق شدهاند.
تا ظهر روز سهشنبه ۵ دسمبر بیش از ۱۵۰ بنا دچار حریق شدهاند و ۲۶۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق با قطع برق روبرو شدهاند.
در گزارشهای اولیه از این آتشسوزی، آسوشیتدپرس از مرگ یک نفر در جریان سانحه واژگون شدن موتری که قصد فرار از مهلکه را داشته، خبر داده بود اما ساعتی بعد سازمان آتشنشانی ونچورا اعلام کرد در موتر واژگون شده کسی را پیدا نکرده و بنابراین نمیتواند خبر مرگ نخستین قربانی مرتبط با این آتشسوزی را تایید کند.
یک شفاخانه و آسایشگاه روانی و یک مجموعه آپارتمانی در میان ساختمانهای آتش گرفته گزارش شدهاند اما از تلفات احتمالی در این اماکن هنوز خبری در دست نیست.
صدها آتشنشان در طول شب تلاش کردن این آتش سوزی را که به حریق توماس شهرت یافته مهار کنند اما رئیس آتشنشانی ونچورا تصریح کرد که آنها در نبردی از پیش شکست خورده میجنگند.  مارک لورنزن، رئیس سازمان آتش نشانی منطقه ونچورا گفته: چشمانداز خوبی پیش رویمان نیست، این مام طبیعت است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت. آن طور که گزارش شده اکنون حدود ۱۰۰۰ آتشنشان برای مهار این حریق مشغول به کارند؛ آتشی که تاکنون بیش از ۴۵ هزار جریب را سوزانده و دود خاکستری ناشی از آن منطقه را فراگرفته است.