صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس بریتانیا: طرح ترور نخست وزیر خنثی شد

پولیس بریتانیا: طرح ترور نخست وزیر خنثی شد

بر پایه گزارشهای منتشر شده در منابع خبری بریتانیا، دستگاههای امنیتی این کشور عملیاتی تروریستی علیه ترزا می را خنثی کردهاند.  بر پایه گزارشهای منتشر شده در برخی منابع خبری بریتانیا، مقامات امنیتی این کشور طرح بمبگذاری در برابر دفتر ترزا می، نخست وزیر انگلیس را خنثی کردهاند. طبق این گزارشها این حمله از سوی اسلامگرایان طراحی شده بود. اسکای نیوز گزارش میدهد که در این ارتباط دو مرد دستگیر شدهاند. در این گزارش آمده است، پولیس و دستگاههای امنیتی بریتانیا بر این باورند که طراحان این حمله قصد انفجار در داونینگ استریت (دفتر نخستوزیری) را داشتهاند تا با هرج و مرج ناشی از انفجار نخست وزیر را به قتل برسانند.
 این طرح با بازداشت دو مظنون در لندن ناموفق ماند. این شبکه خبری میافزاید، سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا و پولیس وستمیدلنز از مدتها پیش این طرح را زیرنظر داشتهاند تا اینکه هفته پیش دو نفر را که مظنون به برنامهریزی برای این اقدام تروریستی بودند، دستگیر کردند.
در گزارشها آمده است که اندرو پارکر، رئیس امآیفایو (سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا) روز سه شنبه با اعضای کابینه درباره این موضوع دیدار کرده است.
سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا از خنثی شدن ۹ عملیات تروریستی طی ۱۲ ماه گذشته خبر داد. در جریان عملیاتهای تروریستی دیگر در این بازه زمانی در لندن و منچستر در مجموع ۳۶ تن جان خود را از دست دادند.
اقامتگاه نخستوزیر انگلیس در شماره ۱۰ داونینگ استریت همچنان تحت تدابیر شدید امنیتی انگلیس قرار دارد.