صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ به ترامپ: دفاع رییس اف‌بی‌آی از عملکرد سازمانش

پاسخ به ترامپ: دفاع رییس اف‌بی‌آی از عملکرد سازمانش

رییس افبیآی، پولیس فدرال آمریکا، از نهاد زیر نظر خود دربرابر انتقادهای دونالد ترامپ، رییس جمهوری کشور با قدرت دفاع کرد.
کریستوفر ری، رییس افبیآی، که به سوالهای اعضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ میگفت، درباره افبیآی گفت که هیچ نهاد بهتری در کشور سراغ ندارد.
اخیرا آقای ترامپ پولیس فدرال را نهادی از هم پاشیده توصیف کرده بود. به نقل از بی بی سی، رابرت مولر، یک رییس سابق افبیآی، این روزها مشغول بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته آمریکاست. انتخاباتی که به پیروزی آقای ترامپ منجر شد.
چهار نفر از اعضای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ فعلا پایشان در این تحقیقات گیر است. دو نفرشان در بازداشت خانگی هستند.
هفته گذشته، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین آقای ترامپ، و یکی از اعضای کارزار انتخاباتی او با پذیرفتن اینکه به افبیآی درباره تماسهایش با سفیر پیشین روسیه دروغ گفته است، قول داد با تیم آقای مولر همکاری کند.
آقای ترامپ به جد میگوید که کارزار انتخاباتی او با روسیه کاری نداشته است.
آقای ری، به نمایندگان گفت: هیچ نهادی بهتر از افبیآی وجود ندارد و هیچ کسی به خوبی زنان و مردانی که قلب این نهاد هستند وجود ندارد.
آقای ترامپ ضمن انتقاد از افبیآی، وعده داده بود که این نهاد را اصلاح کند. در این جلسه، نمایندگان جمهوریخواه سعی میکردند با تمرکز بر یکی از اعضای سابق تیم آقای مولر مشروعیت کار او را زیر سوال ببرند.
هفته گذشته گزارشهایی به رسانهها درز کرد که پیتر استرزوک، از افسران ضد اطلاعات افبیآی، سال گذشته، در دوره انتخابات، پیامکهای منفی درباره آقای ترامپ فرستاده بود. علاوه بر این گزارش شده بود که آقای مولر این فرد را ماهها پیش از تحقیقات کنار گذاشته است.
آقای ترامپ از همین موضوع استفاده کرد و انتقادهای تندی به افبیآی کرد. نمایندگان جمهوریخواه از همین موضوع استفاده کرده و سعی کردند بیطرفی تیم آقای مولر را زیر سوال ببرند. در پاسخ به انتقادهای نمایندگان جمهوریخواه، آقای ری گفت که در همه سازمانها اشتباه رخ میدهد. او در عین حال گفت که تحقیقات مستقل در افبیآی به حقایق مربوط به هر اشتباهی نگاه میکند و اگر کارمندان افبیآی اشتباهی مرتکب شوند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.