صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه عرب خواستار لغو تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم شد

اتحادیه عرب خواستار لغو تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم شد

اتحادیه عرب از آمریکا خواست تصمیم مناقشهبرانگیز خود را درباره به رسمیت شناختن اورشلیم (بیتالمقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل پس بگیرد. وزیران خارجه این اتحادیه، تصمیم ترامپ را نقض قوانین بینالمللی خواندهاند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست اضطراری روز شنبه خود در قاهره از آمریکا خواستند تا تصمیم خود درباره به رسمیت شناختن اورشلیم (بیتالمقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل را لغو کند. در قطعنامه نشست اضطراری اتحادیه عرب که در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه (۱۰ دسمبر) منتشر شد، آمده است که آمریکا بایستی تصمیم خود را پس بگیرد و جامعه جهانی نیز همزمان بایستی شرق اورشلیم را به عنوان پایتخت دولت فلسطینی مستقل به رسمیت بشناسد.
احمد ابوغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب، در آغاز این نشست گفت که تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درباره اورشلیم مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم خواهد شد.
وزیران خارجه اتحادیه عرب اعلام کردند که آمریکا با این گام مناقشهبرانگیز در رابطه با موضوع اورشلیم به عنوان حامی و میانجی روند صلح عقبنشینی کرده است.
این اتحادیه همزمان اعلام کرد که میخواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای صدور قطعنامهای فرابخواند که در آن، تصمیم ایالات متحده در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، نقض قوانین بینالملل ارزیابی شده و محکوم شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گذشته تمامی اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اعلام کرد که سفارتخانه آمریکا در این کشور از تلآویو به این شهر منتقل خواهد شد. تصمیم ترامپ با خشم جهان عرب مواجه شد و اعتراضهای وسیعی را در مناطق فلسطینی به دنبال داشت. نگرانی بینالمللی از شعلهور شدن مناقشهای تازه در خاورمیانه این اعتراضها را همراهی میکند.