صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامه کشمکش بر سر تقسیم پناهجویان در اتحادیه اروپا

ادامه کشمکش بر سر تقسیم پناهجویان در اتحادیه اروپا

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر درباره تقسیم مسئولیت در قبال پناهجویان به توافق نرسیدند. نخستوزیر هالند هشدار داد که اتحادیه اروپا نباید به دکانی تبدیل شود که هر کس بر مبنای نیازش از آن خرید میکند. شامگاه پنجشنبه (۱۴ دسمبر) مذاکره بر سر تقسیم عادلانه پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون نتیجه چشمگیری پایان یافت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان پس از پایان نشست با همتایان اروپایی خود اعلام کرد که مواضع اعضای اتحادیه اروپا در قبال پذیرش پناهجویان تغییر نکرده است. به این ترتیب جمهوری چک، پولند و هنگری از پذیرش سهمیهبندی پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا خودداری کردهاند.
عدم پذیرش پناهجویان از جانب این سه کشور شرق اروپا باعث بهتعویقافتادن اصلاحات سیستم پناهچوپذیری در اتحادیه اروپا شده است. بر اساس پیشنویس طرحی که برای ایجاد اصلاحات در این سیستم تهیه شده، شیوهی تقسیم پناهجویان در اتحادیه باید طوری باشد که فشار بر کشورهایی مثل ایتالیا و یونان که دو مرکز اصلی ورود پناهجویان هستند، کاهش یابد.
به نقل از دویچه وله، در آستانهی نشست شامگاه ۱۴ دسمبر دونالد توسک، نخستوزیر سابق پولند و رئیس دورهای شورای اتحادیه اروپا در بیانیهای تاکید کرده بود که تقسیم اجباری پناهجویان بین کشورهای عضو میتواند باعث انشعاب در این اتحادیه شود.
صدراعظم آلمان از اظهارات توسک بهشدت انتقاد کرد و گفت، اعضای اتحادیه اروپا باید در ماههای آینده برای حل این معضل خیلی کار کنند.
کریستیان کرن، صدراعظم اتریش نیز ضمن انتقاد از مواضع سه کشور اروپای شرقی اظهار داشت، اتحادیه اروپا نباید تسلیم فشار سه کشور شرق اروپا شود.