صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراضات بهار عربی ۷ ساله شد

اعتراضات بهار عربی ۷ ساله شد

معترضان در شهر «سیدی بوزید» تونس به مناسبت هفتمین سالروز آغاز قیامهای موسوم به بهار عربی که با کشته شدن یک دورهگرد خیابانی جرقه خورد، به خیابانها آمدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن بوعزیزی، دستفروش تونسی بود که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به توقیف کالاهایش و تحقیری که یک مأمور زن شهرداری به او روا داشته بود خود را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید.
 اقدام بوعزیزی آغازگر انقلابی در تونس شد که به حکومت ۲۳ سالهٔ زینالعابدین بن علی بر این کشور پایان بخشید.
 مرگ این دست فروش و اعتراضات پس از آن، باعث جنبشی موسوم به بهار عربی شد که شهروندان شمار زیادی از کشورهای عربی دست به تظاهرات های گسترده زدند و خواستار اصلاحات در حکومت ها و برکناری شماری از مقامات آن کشورها شدند.
این تظاهرات در شماری از کشورهای عربی به خشونت گرایید و خشونت ها هنوز هم در برخی کشورهای عربی ادامه دارد و تنش ها سیاسی در این کشورها به شدت افزایش یافته است.