صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا قطعنامه علیه تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم را وتو کرد

آمریکا قطعنامه علیه تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم را وتو کرد

آمریکا قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت در رد به رسمیتشناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه از سوی مصر ارائه شده بود. ۱۴ عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند.  به نقل از دویچه وله، قطعنامه محکومیت اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم (بیتالمقدس) با رای مخالف آمریکا به شکست انجامید و تصویب نشد. این قطعنامه را مصر، از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل به شورا ارائه کرده بود. نماینده مصر در توضیح این قطعنامه انتقادهای سختی را متوجه دولت ترامپ کرد. همه ۱۴ عضو شورای امنیت به شمول متحدان آمریکا، مانند بریتانیا و فرانسه به قطعنامه رای مثبت دادند.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ساعاتی قبل از جلسه شورای امنیت گفته بود که کشورش اشتباه سال گذشته را تکرار نمیکند. منظور هیلی رای ممتنع سال گذشته آمریکا (دولت اوباما) به قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت علیه اسرائیل بود. این قطعنامه که از تصویب شورای امنیت گذشت شهرکسازیهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی را غیرقانونی خوانده و آن را محکوم کرد.
هیلی گفت که پیشنویس قطعنامه  ۲۳۳۴ مصر، جانبدارانه است و ما اجازه تصویب آن را نخواهیم داد.
آن گونه که در عهد عتیق روایت شده، داود، پادشاه قوم بنیاسرائیل اورشلیم را حدود یکهزار سال پیش از میلاد مسیح از دست یبوسیان (تیرهای از کنعانیان) آزاد ساخت. او اورشلیم را به مرکز حکمرانی و کانون دینی قلمرو خود بدل کرد. طبق روایت انجیل سلیمان، فرزند او، تلاشهای پدرش در راستای گسترش اورشلیم را ادامه داد و معبد مقدس یا هیکل سلیمان را که به معبد اول معروف است، در این شهر بنا کرد.
در پیشنویس مصر تاکید شده بود که مسأله اورشلیم باید از طریق مذاکرات حل شود و «هرگونه تصمیم و اقدامی که منجر به تغییر ماهیت، موقعیت، یا ترکیب جمعیتی اورشلیم شود، هیچ وجهه قانونی ندارد، فاقد ارزش و اعتبار است و باید مطابق قطعنامههای شورای امنیت به حالت اول بازگردد.»