صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محمود عباس: طرح‌های آمریکا برای روند صلح را نمی‎پذیریم

محمود عباس: طرح‌های آمریکا برای روند صلح را نمی‎پذیریم

محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است فلسطینیها دیگر طرح‌‌های آمریکا برای روند صلح خاورمیانه را نمیپذیرند.
به گزارش بی بی سی، آقای عباس در کنفرانس خبری مشترک با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که آمریکا دیگر واسطه صادقی برای حل مشکلات خاورمیانه محسوب نمیشود و افزود ما پذیرای هیچ برنامهای ازسوی ایالات متحده آمریکا نیستیم چون جانبدارانه عمل می کند و به قوانین بین المللی احترام نمیگذارد.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره رای اکثریت چشمگیر کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل علیه تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد بیتالمقدس، گفت که نتیجه رای گیری نشان میدهد اروپا از عدالت و حقانیت جانبداری میکند.  محمود عباس معتقد است انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس با قوانین بینالمللی در تناقض است. او گفت که باید توجه شود که اقدامات اسرائیل در جهت تغییر هویت اراضی اشغالی است و اسرائیلیها میخواهند مسیحیان و مسلمانان را از این سرزمین بیرون و به اماکن مقدس آنها دستاندازی کنند.
بخش شرقی بیتالمقدس در جریان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ١٩٦٧ به اشغال ارتش اسرائیل درآمد و فلسطینیان امیدوارند پایتخت کشور مستقل فلسطینی را در این بخش تشکیل دهند. در حقوق بینالملل، دخل و تصرف در اراضی اشغالی از جمله تغییر در ماهیت حقوقی یا ترکیب جمعیتی آنها ممنوع است.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اقدامات اسرائیل در ساخت و ساز در این بخش از بیتالمقدس و اعلام تمامی این شهر به عنوان پایتخت خود را بسیار خطرناک است و غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت که راه حل بحران خاورمیانه، پایان اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل است. او گفت از آنجا که اسرائیل همسایهای است که فلسطینیها میخواهند با آن همکاری و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، امیدوار است بین دو طرف صلح برقرار شود.
محمود عباس تاکید کرد: بعد از اینکه توافقنامه صلح بین فلسطین و اسرائیل امضا شود، تمام ۵۷ کشور مسلمان یا خودشان خواهند خواست و یا مجبور خواهند شد با اسرائیل رابطه برقرار کنند. او افزود: عربستان سعودی که روابط محکمی با ایالات متحده دارد به ما گفته است هر اقدامی بکنیم از ما حمایت خواهد کرد. رئیس تشکیلات خودگردان گفت که برخی کشورها در امور داخلی ما دخالت کردهاند اما عربستان سعودی تا کنون چنین کاری نکرده است.
آقای ماکرون هم در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: وقتش که برسد، فرانسه، فلسطین را در موقع مناسب به رسمیت خواهد شناخت.
این کنفرانس خبری بعد از رای مجمع عمومی سازمال ملل متحد علیه تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت آن کشور به بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل برگزار شد.