صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۸ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار ناتو درباره افزایش فعالیت زیردریایی‌های روسیه

هشدار ناتو درباره افزایش فعالیت زیردریایی‌های روسیه

مقامهای بلندپایه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نسبت به افزایش فعالیت زیردریاییهای روسیه هشدار دادهاند. این افراد گفتهاند میزان فعالیت زیردریاییهای روسیه از زمان پایان جنگ سرد در سی سال گذشته بیسابقه بوده است. به گزارش بی بی سی، دریابان اندرو لنون، فرمانده زیردریاییهای ناتو گفته است روسیه به نظر در حال تمرکز روی کابلهای زیردریا است که اروپا را به آمریکا وصل میکند.  از طریق این کابلها، روزانه تریلیونها دالر معامله انجام میشوند و اختلال در آنها میتواند خسارت بسیار زیادی وارد کند.
همچنین دسترسی به این کابلها (از هر طریق ممکن) اطلاعات گرانبهایی در اختیار روسیه قرار میدهد. پیش از این هم فرماندهان نظامی بریتانیا هم نگرانی مشابهی مطرح کرده بودند اما روسیه تا کنون واکنشی نشان نداده است. دریابان لنون گفته است روسیه با ناوگان زیردریایی خود در مدیترانه شرقی که در نزدیکی کابلهای ارتباطی آمریکا و اروپا است حضور دارد. او گفته است فعالیت این زیردریاییها به نشانه تلاش روسیه برای احیای توان دریایی خود است که پس از سقوط شوروی سابق کاهش یافته بود. دریابان لنون گفته است شش زیردریایی کلاس کیلو جدید روسیه در دریای سیاه و مدیترانه حضور دارند. روسیه در بندر طرطوس سوریه پایگاه مهمی دارد.