صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدراعظم اتریش: ترکیه جایی در اتحادیه اروپا ندارد

صدراعظم اتریش:  ترکیه جایی در اتحادیه اروپا ندارد

صدراعظم اتریش اعلام کرد، ترکیه نمیتواند مادامی که با رویکرد سیاسی کنونی خود عمل میکند عضو اتحادیه اروپا شود.
سباستین کورتس، صدراعظم اتریش اعلام کرد: ما در این کشور شاهد نقض جدی آزادیها و حقوق بنیادین و حقوق بشر هستیم. من نمیتوانم قبول کنم که اتحادیه اروپا تنها نظارهگر این ماجرا بوده و به گونهای رفتار کند که هیچ چیز اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: به نظر من ترکیه به خصوص به دلیل سیاستهایش در سالهای اخیر جایی در اتحادیه اروپا ندارد. منصفانه است که مذاکرات برای دستیابی به اتحادیه اروپا را مسدود کنیم. کورتس اضافه کرد: ترکیه تلاش میکند که نفوذ بیشتری در جوامع ترک تبار در اتریش، آلمان و کشورهای دیگر برای جلوگیری از همبستگی این مردم در میان جوامع اروپایی اعمال میکند.
پس از کودتای ۱۵ جولای و گسترش بازداشتها در این کشور روابط آنکارا با کشورهای اروپایی به خصوص اتریش و آلمان دچار تنش شد.
در همین راستا اتریش خواستار تعلیق روند دستیابی این کشور به عضویت اتحادیه اروپا شده است.