صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی: تحریمهای تازه به معنی اعلان جنگ است

کوریای شمالی: تحریمهای تازه به معنی اعلان جنگ است

مقامات کوریای شمالی در واکنش به تازهترین تحریمها علیه این کشور آنها را به منزله اعلام جنگ خواندهاند. آنها گفتهاند که این تحریمها نقض آشکار حاکمیت دولت کوریای شمالی است. به گزارش بی بی سی، خبرگزاری رسمی کوریای شمالی به نقل از بیانیه صادر شده از سوی وزارت امور خارجه کوریای شمالی گزارش کرده است که تحریمهای تازه به معنی محاصره کامل اقتصادی این کشور است.  شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به آزمایش موشکی ماه گذشته کوریای شمالی، تحریمهایش علیه پیونگ یانگ را تشدید کرد از جمله بخش عمده صادرات فرآورده های نفتی به کوریای شمالی ممنوع شده است.
این قطعنامه که آمریکا پیشنویس آن را تهیه کرده بود روز جمعه (۲۲ دسامبر) به اتفاق آراء تصویب شد. چین، بزرگترین شریک تجاری کوریای شمالی، در کنار روسیه به پیشنویس رای مثبت دادند.
به موجب این قطعنامه، کوریای شمالی هر سال فقط اجازه دارد حدود چهار میلیون بشکه نفت خام و حداکثر ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی مانند بنزین و گازوئیل وارد کند.
همچنین بنابر قطعنامه جدید، کارگران کوریای شمالی در کشورهای دیگر باید در ظرف ۲۴ ماه به کشورشان بازگردند - اقدامی که میتواند به یکی از منابع درآمد ارزی دولت کوریای شمالی ضربه وارد کند.
همچنین ممنوعیتهای جدیدی علیه صادرات تولیدات داخلی کوریای شمالی در نظر گرفته شده است.  این دهمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه کوریای شمالی است که به خاطر آزمایش موشکی روز ۲۹ نوامبر این کشور وضع شده است.