صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور نظامی روسیه در سوریه دائمی شد

حضور نظامی روسیه در سوریه دائمی شد

وزیر دفاع روسیه گفت، روسیه حضور دائمی در پایگاههای هوایی و دریایی سوریه را آغاز کرد.
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفت: اخیرا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به عنوان فرماندهی کل ارتش ساختاری را برای پایگاههای اصلی روسیه مستقر در حمیمیم و طرطوس تایید کرده و کارمندانی را برای آنجا در نظر گرفته است.  اظهارنظر  وزیر دفاع روسیه در پی بازدید پوتین از پایگاه هوایی حمیمیم در ۱۱ دسمبر سال جاری میلادی و دستور برای خروج بخش اصلی نیروهای روسی در منطقه و بازگشت به محل استقرار دائمیشان مطرح شده است. البته پایگاههای مستقر در حمیمیم و طرطوس به فعالیت خود ادامه میدهند. وزیر دفاع روسیه همچنین گفت که ۵۹.۵ درصد از نیروهای مسلح روسیه به تسلیحات مدرن تجهیز شدهاند درحالی که قابلیت استفاده از این تسلیحات ۹۴ درصد است. دفاع موشکی پایگاه حمیمیم با سیستمهای اس-۴۰۰ فعال است و سیستمهای دفاع موشکی اس-۳۰۰ هم در پایگاه نیروی دریایی طرطوس مستقر هستند. وزیر دفاع روسیه در اظهارات قبلی خود به این مساله اشاره کرده بود که لشکر نظامی روسیه خروج از سوریه را آغاز کرده و گفته بود که چارچوب زمانی برای این خروج بسته به شرایط در این کشور دارد.