صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا و ترکیه ارائه خدمات ویزا به یکدیگر را از سر گرفتند

 آمریکا و ترکیه ارائه خدمات ویزا به یکدیگر را از سر گرفتند

ترکیه و آمریکا پس از ماهها تنش، ارائه کامل خدمات ویزا به یکدیگر را از سر گرفتند.
چندی قبل در پی بازداشت یکی از کارکنان محلی کنسولگری آمریکا در استانبول توسط نیروهای امنیتی ترکیه، این کشور ارائه خدمات ویزا به شهروندان ترکیهای را متوقف کرد. در واکنش به این اقدام آنکارا نیز اقدام متقابل انجام داد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: وضعیت امنیتی به طور کافی برای اجازه در مورد صدور خدمات ویزا در ترکیه ارتقاء یافته است. با این حال هنوز نگرانیهای جدی باقی مانده است.
در مقابل سفارت ترکیه در واشنگتن نیز اعلام کرد که این کشور محدودیتهای صدور ویزا برای شهروندان آمریکایی را لغو کرده است.
سفارت ترکیه در واشنگتن در بیانیهای اعلام کرد: ما ادعای آمریکا مبنی بر اینکه تضمینهایی از سوی ترکیه دریافت کرده است، درست نمیدانیم و این کشور به افکار عمومی دو کشور اطلاعات غلطی ارائه کرده است. نگرانیهای جدی درباره پرونده اتباع ترکیه در آمریکا وجود دارد.
سفارت آمریکا اوایل روز پنجشنبه اعلام کرد، این کشور پس از اینکه ترکیه تضمینهای سطح بالایی را درباره یکی از کارکنان بازداشت شده کنسولگری آمریکا در استانبول، ارائه کرده است، تمام خدمات ویزا را از سر گرفته است.