صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

منابع اروپایی: تانکرهای روسی نفت به کوریای شمالی داده‌اند

منابع اروپایی: تانکرهای روسی نفت به کوریای شمالی داده‌اند

دو منبع امنیتی اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند تانکرهای نفتی روسیه با نقض تحریمهای کوریای شمالی سوخت خود را در اختیار کوریای شمالی قرار دادهاند.
این افراد از تصاویر ماهوارهای و اطلاعات دریایی به دست آمده متوجه فعالیت کشتیهای روسی شدهاند.
یکی از این منابع گفته است سندی دال بر دخالت دولت روسیه در این انتقال وجود ندارد.
صاحب یکی از این کشتیها که متهم به قاچاق نفت به کوریای شمالی شده، این ادعا را تکذیب کرده است.
براساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، انتقال هر گونه کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به مقصد کوریای شمالی ممنوع است. به گزارش بی بی سی، کوریای جنوبی گفته است که ماه گذشته یک کشتی ثبت شده در هنگکنگ را به ظن حمل نفت به کوریای شمالی توقیف کرده است. مقامات کوریای جنوبی گفتهاند که کشتی لایتهاوس وینمور۶۰۰ تن نفت تصفیه شده را در دریا به یک کشتی کوریای شمالی انتقال داده بود.
خبرگزاری کوریای جنوبی، یونهاپ، گزارش کرد که کشتی لایتهاوس وینموردر روز ۱۱ اکتوبر برای بارگیری نفت تصفیه شده وارد بندریئوسو در کوریای جنوبی شد و این بندر را به مقصد تایوان ترک کرد. اما به جای رفتن به تایوان محموله نفت خود را به یک کشتی کوریای شمالی و سه کشتی دیگر در آبهای بین المللی منتقل کرد.