صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبر کوریای شمالی: تمام خاک آمریکا در تیررس موشک‌های هسته‌ای ماست

رهبر کوریای شمالی: تمام خاک آمریکا در تیررس موشک‌های هسته‌ای ماست

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در سخنرانی به مناسبت سال نوی میلادی به آمریکا هشدار داد که روی میز کارش همیشه یک دکمه هستهای وجود دارد. به گزارش بی بی سی، رهبر کوریای شمالی در این سخنرانی که از تلویزیون پخش شد، گفت که تمام خاک آمریکا در تیررس سلاحهای هستهای کوریای شمالی قرار دارد، اما افزود: "این تهدید نیست، واقعیت است."  کیم جونگ اون در عین حال گفت که باب مذاکره با کوریای جنوبی "باز" است و ممکن است کوریای شمالی ورزشکارانش را به بازیهای المپیک زمستانی اعزام کند که ماه آینده در کوریای جنوبی برگزار میشود. سخنگوی رییس جمهور کوریای جنوبی هم از این موضوع استقبال کرد و گفت که کوریای جنوبی مشتاق است "تا همیشه، هر وقت و هر جا" با کوریای شمالی مذاکره کند.
 وقتی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در باره اظهارات رهبر کوریای شمالی سئوال شد او پاسخ داد: «خواهیم دید، خواهیم دید.»
کوریای شمالی سال گذشته آزمایشهای هستهای و موشکی خود را افزایش داد و این باعث شد شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای جدیدی را علیه این کشور وضع کند. کوریای شمالی این تحریمها را «اعلان جنگ» به این کشور خواند.
با این کوریای شمالی مدعی است که تمام خاک آمریکا در تیررس موشکهایش است، کارشناسان درباره اینکه این کشور واقعا به این حد از توانایی فنی رسیده باشد تردید دارند.
با این حال کارشناسان معتقدند که پیشنهاد مذاکره از طرف رهبر کوریای شمالی میتواند حکایت از این داشته باشد که او احساس میکند اکنون در موضع قدرت قرار دارد.