صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خط تماس میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی دوباره برقرار شد

خط تماس میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی دوباره برقرار شد

وزارت اتحاد کوریای جنوبی گفته است کوریای شمالی خط تماس میان دولتهای دو کشور را پس از دو سال مجددا برقرار کرده است.
به گزارش بی بی سی، کوریای جنوبی تائید کرد که دیروز چهارشنبه، سوم جنوری تماسی در ساعت سه و نیم بعد از ظهر به وقت محلی برقرار شده است.
کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی دستور فعال شدن این خط تماس را پس از دو سال تعلیق آن صادر کرد.
این اقدام رهبر کوریای شمالی پس از آن صورت گرفت که او در نطق شب سال نوی خود گفت آماده گفتوگو با کوریای جنوبی و مشارکت در بازیهای المپیک زمستانی است.
دفتر ریاستجمهوری کوریای جنوبی این اقدام رهبری کوریای شمالی را بسیار چشمگیر خوانده است. این هفته کوریای جنوبی هم پیشنهاد مذاکرات مستقیم با کوریای شمالی را داد.
سازماندهندگان بازیهای المپیک زمستانی در کوریای جنوبی گفتهاند آماده میزبانی از ورزشکاران کوریای شمالی در این بازیها هستند.
فرماندار ولایت گانگوون کوریای جنوبی که میزبان بازیها است گفته است در صورتی که کوریای شمالی در المپیک زمستانی مشارکت کند، کوریای جنوبی پذیرای آنها خواهد بود.
او گفته است کوریای جنوبی آماده است یک فروند کشتی برای آوردن این ورزشکاران به کوریای شمالی بفرستد و به این ورزشکاران محلی برای اقامت هم داده خواهد شد. قرار است کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی در این باره تصمیم گیری کند.