صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ به رهبر کوریای شمالی: کلید هسته‌ای من بزرگ‌تر و قوی‌تر است

ترامپ به رهبر کوریای شمالی: کلید هسته‌ای من بزرگ‌تر و قوی‌تر است

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به رهبر کوریای شمالی که گفته بود روی میز کارش کلید هستهای وجود دارد گفته است کلید هستهای او "بسیار بزرگتر" و "بسیار قویتر" از کلید کیم جونگ اون است.
بر اساس گزارش بی بی سی، جنگ لفظی کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از سال پیش آغاز شد. رهبر کوریای شمالی، آقای ترامپ را "کور ذهن" و "عقلباخته" خوانده و آقای ترامپ در مقابل، او را "مرد موشکی و مرد مجنون" نامیده است. 
رهبر کوریای شمالی اوائل هفته تهدید کرد روی میز کارش همیشه یک کلید هستهای وجود دارد و تمام خاک آمریکا در تیررس سلاحهای هستهای کوریای شمالی است. اظهارات غیر متعارف آقای ترامپ با واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی مواجه شد. شماری از لحن غیردیپلماتیک آن انتقاد کرده و گفتهاند چنین توییتی در شان ریاستجمهوری نیست. البته هواداران آقای ترامپ هم به دفاع از او برخاستند.