صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان: تا جایی که ممکن باشد با آمریکا همکاری می‌کنیم

پاکستان: تا جایی که ممکن باشد با آمریکا همکاری می‌کنیم

معاون وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که کشورش تا آنجا که ممکن باشد با آمریکا همکاری میکند چون ایالات متحده نه تنها یک قدرت جهانی است بلکه در منطقه نیز حضور دارد و برای پاکستان مثل یک همسایه است.
تهمینه جانجوآ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان در جریان سخنرانی درباره «مسائل سیاست خارجی پاکستان» در موسسه تجارت دولتی در کراچی گفت: ما باید واکنشی سنجیده به تمامی لفاظیهای آمریکا بدهیم. توییتهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در اول جنوری ۲۰۱۸ چندان قابل درک نبود. 
همان روز او توئیت دیگری درباره ایران داشت انگار رئیس جمهور آمریکا درباره دو کشور در ساعت 4 صبح فکر کرده و تصمیم گرفته است.
وی گفت: سفارت آمریکا باید روشن کند که آیا سیاستهای آتی براساس این سخنان اتخاذ خواهد شد؟ باید فهمید که توییت ترامپ سیاست خارجی را تعیین میکند یا ترامپ براساس سیاست خارجی توئیت میکند. وی همچنین تصریح کرد، پاکستان باید به صورت جدی موضعی را در قبال آمریکا داشته باشد.
معاون وزیر امور خارجه پاکستان ادامه داد: ما سیاستی داریم که تحت شرایط کنونی با آمریکا ارتباط داشته باشیم. ما به دنبال همکاری قوی با آمریکا هستیم. ما هر نشستی با مقامهای آمریکایی داشتیم حس و حال مثبتی داشتند.