صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: مایلم با کیم جونگ اون تلفنی حرف بزنم

ترامپ: مایلم با کیم جونگ اون تلفنی حرف بزنم

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ابراز تمایل کرده با کیم جونگ اون، رهبر کوریایشمالی تلفنی گفتگو کند. همزمان مقامهای کوریای شمالی از احتمال حضور ورزشکاران این کشور در المپیک زمستانی ماه آینده که قرار است در کوریای جنوبی برگزار شود، خبر دادهاند.
به گزارش بی بی سی، آقای ترامپ که برای تعطیلات آخر هفته به کمپ دیوید رفته در اظهاراتی متفاوت گفت امیدوار است مذاکرات هفته آینده میان مقامهای کوریای جنوبی و شمالی سازنده پیش برود و به کاهش تنش در شبه جزیره کوریا منجر شود.
آقای ترامپ که جنجال لفظی او با کیم جونگ اون در چند ماه گذشته همواره در صدر اخبار قرار گرفته، گفت آمادگی دارد که به طور تلفنی با کیم جونگ اون، رهبر جوان کوریای شمالی گفتگو کند.
او که قرار است در تعطیلات پایانی این هفته در استراحتگاه کمپ دیوید با رهبران جمهوریخواه دیدار کند و درباره الویتهای دولتش در سال جدید میلادی رایزنی کند، روز شنبه در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت همیشه به «گفتگو اعتقاد داشته» و اگر چه «پیششرطهایی» وجود دارد اما او آمادگی دارد که تلفنی با رهبر کوریای شمالی گفتگو کند.
این در حالی است که چند روز پیش او در واکنش به سخنان سال نو میلادی کیم جونگ اون، گفته بود دکمه اتمی او بزرگتر و قویتر از دکمهای است که کیم جونگ اون گفته روی میز کارش دارد.
همزمان در چند روز گذشته رسانههای آمریکایی بر اساس تحلیلهای منابع نظامی آمریکا گزارش کردند که برنامه هستهای پیونگ یانگ پیشبرد سریعتری از آنچه پیشبینی میشد، داشته است.
روز شنبه همچنین گزارش شد رئیس کمیته المپیک کوریای شمالی از حضور احتمالی ورزشکاران این کشور در المپیک زمستانی سئول خبر داده است.  چانگ اونگ، نماینده کوریای شمالی در کمیته بینالمللی المپیک این سخنان را در میدان هوایی بینالمللی بجینگ بر زبان آورده است. اظهاراتی که در صورت تایید، نشانهای بسیار مثبت در کاهش تنش میان دو کوریا خواهد داشت.